“นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี” ชูแนวคิด “Smart อบจ.” ยกระดับการบริหาร เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดียิ่งขึ้น

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานเพื่อไทย Forum “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ. 2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่นไทย” ว่า การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี และเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เปลี่ยนไปตามความต้องการของประชาชน และสถานการณ์โรคระบาดที่ทำให้เกิดความปกติใหม่ หรือ New normal จึงขอแลกเปลี่ยนความคิดด้วย 3 คำถาม คือ Why? ทำไมต้องมี อบจ. แบบใหม่ What? อบจ. แบบไหนที่ตอบสนองอนาคตของเรา How? ทำอย่างไรจะมี อบจ. อย่างที่เราฝัน

นพ.สุรพงษ์ กล่าวต่อว่า อบจ. ที่เป็น New Normal จะต้องรองรับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จึงต้องคิดใหม่ทำใหม่ เป็น “Smart อบจ.” ที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปฏิรูประบบบริหาร อบจ. ด้วย Big Data รวบรวมข้อมูลประชาชนทั้งหมด วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมทุกด้านได้ , Open Data เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ และ One Stop Service ประชาชนไปจุดเดียวต้องได้รับการบริการได้รวดเร็ว ทังนี้เพื่อรองรับปัญหาและความทุกข์ยากของประชาชนที่รัฐบาลในปัจจุบันได้สั่งสมให้กับประชาชนมาตลอดกว่า 6 ปี จนทำให้เกิดการชุมนุมตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา เพราะไม่อาจทนเห็นประชาชนทุกข์ยาก ลำบาก มีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เกษตรกรขายพืชผลในราคาที่ตกต่ำ เยาวชนจำนวนมากตกงาน หมดหนทาง หมดอนาคต เพราะรัฐบาลบริหารงานแบบรัฐราชการรวมศูนย์ ไม่เท่าทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปแบบก้าวกระโดด และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จากโรคโควิด-19

“เราจะเป็น Smart อบจ. ได้ อย่าทำคนเดียว ต้องมีศูนย์กลาง พรรคการเมืองเป็นกลไกสำคัญที่จะรวมเครือข่าย เครื่องมือ นักวิชาการ ภาคเอกชน ทุกจังหวัด มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ สร้างเป็นคลัสเตอร์ร่วมกัน เพื่อยกระดับประเทศไทย สร้างพลังการแข่งขันในระดับโลก สร้างรายได้ให้ประชาชน” นพ.สุรพงษ์ กล่าว