“นพ.ทศพร” เสนอ อบจ. ปฏิรูประบบสาธารณสุข-การศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานเพื่อไทย Forum “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ. 2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่นไทย” ว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ในจังหวัดทางภาคเหนือ พบว่าประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างยากลำบาก เนื่องจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ สะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบบริหารราชการส่วนกลาง เพราะกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณหลายหมื่นล้าน แต่ประชาชนกลับยังมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งหาก อบจ.มีอำนาจมีงบประมาณ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ และยกระดับเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล ด้วยการตั้งคลินิกชุมนุมจ้างหมอด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันที่หลักสูตรการศึกษาต้องได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน เนื่องจากยังยึดติดรูปแบบการท่องจำ ไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีศักยภาพได้

“นี่คือโอกาสการสร้าง นายก อบจ. ในฝันแบบเพื่อไทย เข้าไปทำงานเพื่อสนับสนุนเรื่องงบประมาณโรงพยาบาล และโรงเรียนต่างๆ โดยการปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปเรียนรู้ได้” นพ.ทศพร กล่าว