“วันนิวัติ” ชี้ โครงการคนละครึ่งคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม เพราะดำเนินโครงการจากภาษีประชาชน

นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศว่าโครงการคนละครึ่ง ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชน มาจากความคิดตนเองนั้น แสดงว่าที่ผ่านมาไม่เคยคิดโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนใช่หรือไม่ โครงการใดที่ไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนจะบอกว่าคนอื่นคิดอย่างนั้นหรือ แต่ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมารัฐบาลมีผลงานใดที่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงบ้าง เพราะโครงการนี้เอื้อประโยชน์ให้เฉพาะชนชั้นกลาง รัฐบาลควรกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม เพราะการดำเนินนโยบายนี้ใช้ภาษีของประชาชนทุกคน ดังนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงโครงการและได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่ควรได้เฉพาะกลุ่มหรือคนที่มีความพร้อมเท่านั้น ซึ่งความหมายของเฉพาะกลุ่ม คือกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลหวังซื้อเสียงล่วงหน้า

นายวันนิวัติ ยังได้กล่าวถึงคณะกรรมการสมานฉันท์ที่รัฐสภากำลังดำเนินการในสรรหาคณะกรรมการ ว่า เป็นเพียงเกมการเมืองที่รัฐบาลหวังซื้อเวลา ไม่คิดจะปรองดองสมานฉันท์ด้วยใจจริง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยแสดงความจริงใจกับทุกฝ่าย มองนักการเมืองเห็นต่างจากรัฐบาลและประชาชนเป็นคู่ขัดแย้ง ไม่ยอมรับการมีอยู่ของอำนาจประชาชน ทั้งยังดำเนินคดีกับกลุ่มประชาชนนับร้อยคดี ยึดอำนาจการบริหารประเทศไว้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น การสมานฉันท์ปรองดองคงเกิดยากหากผู้นำรัฐบาลไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง