ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๘

Categories: ประกาศ