“เลขาฯเพื่อไทย” ยื่น กมธ.การทหาร เรียกผู้บัญชาการทหารบกมาชี้แจงกรณีให้ พล.อ.ประยุทธ์ พักบ้านรับรองทหาร

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบกรณีที่กองทัพบกอนุญาตให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อาศัยในบ้านพักรับรองของกองทัพบก ทั้งที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปี ซึ่งแม้จะยอมรับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยังมีข้อสงสัยใน 6 ประเด็น ดังนี้

  1. บ้านพักอาศัยที่ พล.อ.ประยุทธ์ และครอบครัวได้พักอาศัยนั้น มีสถานะเป็นบ้านพักสวัสดิการหรือบ้านพักรับรองในส่วนของกองทัพบก หากมีการเปลี่ยนสถานะของบ้านพัก จากบ้านพักสวัสดิการเป็นบ้านพักรับรองได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อใด โดยคำสั่งหรือหลักฐานใด
  2. ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ.2548 ที่ผู้บัญชาการทหารบกนำส่งเป็นหลักฐานให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยนั้น ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด และการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองดังกล่าว มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการพักอาศัยหรือไม่ อย่างไร
  3. เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ และครอบครัว ได้เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าบ้านพัก ค่าใช้กระแสไฟฟ้า น้ำประปา และยังมีทหารคอยดูแลรับใช้ซึ่งต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินจำนวนมากนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นเวลาที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกษียณอายุราชการนั้น ได้ใช้งบประมาณไปจำนวนเท่าใด งบประมาณดังกล่าวเบิกจ่ายจากรายจ่ายส่วนใดของกองทัพบก และมีกฎหมายหรือระเบียบใดให้อำนาจในการเบิกจ่ายหรือไม่ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายในงบประมาณประจำปี ของกองทัพบกหรือไม่
  4. กองทัพบกเคยให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ ที่เคยเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกเช่นเดียวกับที่ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่
  5. ที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกทุกท่านที่เกษียณอายุราชการแล้วมีบุคคลใดได้เข้าพักอาศัยอยู่ในบ้านพักรับรองของกองทัพบกอีกหรือไม่ เป็นเวลานานเท่าใด
  6. กองทัพบกมีหลักเกณฑ์และวิธีการใดที่ได้จัดสรรบ้านพักให้ข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพบกได้พักอาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ค่าน้ำประปา และไฟฟ้า ดังเช่นที่จัดให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่

นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า ไม่มีเจตนาที่จะก้าวล่วงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยังมีประชาชนสงสัยว่า สิทธิประโยชน์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับนั้น อาศัยข้อกฎหมายใด จึงขอให้คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเชิญผู้บัญชาการทหารบกมาชี้แจงตามประเด็นข้างต้นต่อไป