“จิราพร” เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้โควิด-19 ระลอกใหม่ ชี้ อย่าใช้เป็นข้ออ้างเพื่อยื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญ

นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฯ เปิดเผยว่า หลังจากมีการยุติการประชุมกลางคัน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 และ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยังสั่งงดการประชุมกะทันหัน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าในสัปดาห์นี้ประธานคณะกรรมาธิการฯ แจ้งว่าจำเป็นต้องงดการประชุมในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการงดการประชุมติดต่อกันถึง 3 ครั้งอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของกรรมาธิการที่เคยตั้งเป้าไว้ว่าจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 และจะต้องนำรายงานของคณะกรรมาธิการและผลการพิจารณาให้รัฐสภาพิจารณาช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และลงมติวาระที่สามก่อนปิดสมัยประชุมฯ

นางสาวจิราพร กล่าวว่า การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นสำคัญ แต่การแก้รัฐธรรมนูญก็ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนที่จะเป็นเครื่องมือในการพาประเทศออกจากวิกฤติโดยเร็วที่สุด จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโควิด-19 ด้วยความจริงใจ ไม่ใช่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ติดต่อกันหลายเดือน แต่กลับปล่อยปละละเลยการสกัดตรวจตามแนวชายแดน จนเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และกระทบต่อการประชุมเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ อย่าทำให้ประชาชนแคลงใจว่ารัฐบาลจงใจใช้โควิด-19 เป็นข้ออ้างในการยื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญ