ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒๗ ปี ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ ๔

Categories: ประกาศ