“เพื่อไทย” ชี้ปีที่ผ่านมารัฐบาลกู้เงินไปเกือบ 2 ล้านล้าน แต่ประเทศยังวิกฤติ หวังปี 2564 ประชาชนมีอนาคตที่ดีขึ้น

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2563 และวันขึ้นปีใหม่ 2564 โดยมีใจความว่า ปีที่ผ่านมา รัฐบาลใช้เงินภาษี และกู้หนี้ไปเกือบ 2 ล้านล้านบาท ในระยะกว่า 1 ปีแต่ผลที่ได้ไม่ว่าก่อนหรือหลังโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบัน และยังไม่สามารถสร้างความหวังให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ ทำให้มีผลกระทบไปถึงผู้ประกอบการทั้งเล็กและใหญ่ให้หมดความเชื่อมั่น ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่น ต้องมาจากฐานแห่งความจริงของการบริหารที่จับต้องได้

พรรคเพื่อไทยในฐานะที่ต้องการเสนอทางออกจากวิกฤติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในอนาคตให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ไม่เพียงแค่พยุงความอยู่รอด แต่เป็นการหาโอกาส สร้างความเป็นไปได้ใหม่ที่จะก้าวหน้าร่วมกัน เราหวังว่ารัฐบาลจะเห็นว่าประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเครื่องมือของอำนาจ แต่เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 ไม่ว่ารัฐบาล หรือพรรคการเมืองจะเป็นอย่างไร แต่ประชาชนต้องมีอนาคต และมีความเป็นอยู่ที่ดี