“หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” เชื่อปี 2564 ในวิกฤติยังมีโอกาส มั่นใจคนไทยร่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในช่วงปี 2563 คนไทยประสบกับวิกฤติหลายด้าน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ การจ้างงาน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาอุทกภัย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ต้นปี คนไทยทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถจนสามารถผ่านทุกเหตุการณ์ที่สำคัญและเป็นอุปสรรคมาได้ด้วยความเข้มแข็ง ในส่วนพรรคเพื่อไทย ยังคงเดินหน้าที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อรับใช้ประชาชนทุกคน ถึงแม้ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึง คาดการณ์ว่าจะเป็นปีที่หนักหนาสาหัสกว่าปี 2563 และสถานการณ์ต่างๆ อาจจะรุนแรงมากกว่าปัจจุบัน แต่ในนามของพรรคเพื่อไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไปด้วยกัน ขอเพียงทุกคนตื่นรู้ ตระหนัก ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เพื่อก้าวข้ามทุกเหตุการณ์ไปได้ด้วยดีเหมือนในปีที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคนไทยทุกคนเหมือนอย่างที่เป็นมาและจะทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุด

“ในวิกฤติยังมีโอกาส ขอให้ทุกคนมีความหวัง ในปี 2564 เราทุกคนจะก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน ผมขอให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีงานทำ เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการทุกคนมียอดขายที่ดี ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีพลัง และเตรียมพร้อมเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นอย่างเท่าทัน” นายสมพงษ์ กล่าว