“เพื่อไทย” เสนอมาตรการคงการจ้างงาน – จ่ายชดเชยแรงงานนอกระบบในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 6,000 บาท 3 เดือน พร้อมเสนอแบงก์ชาติตั้งกองทุน 1 ล้านล้านบาท ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ มั่นใจคุมผลกระทบโควิด-19 ได้

พรรคเพื่อไทย จัดฟอรั่มพิเศษ “รับมือโควิดอย่างไร ไม่ให้ประเทศพัง” ผ่านระบบ Zoom ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย โดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตั้งกองทุนสินเชื่อเพื่อ SMEs ผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 1 ล้านล้านบาท เป็นมาตรการทางการเงินควบคู่ไปกับมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.กู้เงินฯไปแล้ว 1 ล้านล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงของหายนะทั้ง 4 ด้าน ทั้งภาคแรงงาน , ภาคธุรกิจ , สถาบันการเงิน และสถานะทางการคลัง ขณะเดียวกันภาครัฐต้องให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับประชาชน เพื่อให้สังคมใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยกับโรคอุบัติใหม่โดยที่ไม่กระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ต้องมากกว่าครั้งก่อนและต้องได้รับครบทุกคนอย่างทั่วถึง สิ่งที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ทันทีคือ ชะลอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไปก่อน ทั้งคนละครึ่งหรือเที่ยวด้วยกัน เพราะประชาชนไม่มีเงินใช้จ่าย ไม่มีเงินท่องเที่ยว สิ่งที่ควรดำเนินการต่อทันทีคือเร่งพักหนี้ระยะยาว เช่น หนี้บ้าน รถ ยกเว้นค่าน้ำ ค่าไฟ รถเมล์ฟรี ส่วนในระยะยาวต้องปฏิวัติระบบราชการให้เล็ก ตรวจสอบได้ รัฐต้องหารายได้เข้าประเทศให้ได้ จัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ เริ่มที่การลดงบประมาณด้านความมั่นคง เพิ่มงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายฯพรรคเพื่อไทย เสนอมาตรการคงการจ้างงาน ใช้มาตรการคงการจ้างงาน (Job Retention Scheme)โดยภาครัฐสนับสนุนค่าจ้างโดยตรงผ่านผู้ประกอบการ เป็นระบบขั้นบันไดตั้งแต่ 50-60% ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนคงการจ้างงานไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนแรงงานเดิม โดยแนวคิดนี้มาจากโมเดลของรัฐบาลยุโรป ที่จ่ายให้กับนายจ้าง 80% เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการล้มละลายของธุรกิจและลดจำนวนการตกงาน นอกจากนี้ควรออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่สามารถจ้างงานเพิ่มในช่วงนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการและดูดซับคนตกงานเข้าสู่ระบบ สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำนายจ้างและลูกจ้างที่ตกงานมาเจอกันเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ

นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการนโยบายและวิชาการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การลดผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 และการออกมาตรการเยียวยาต้องทำพร้อมกัน เพื่อช่วยเหลือทั้งประชาชน และผู้ประกอบการ พรรคเพื่อไทยพร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายแค้น แต่เราจะเสนอการเยียวยาเฉพาะหน้า การเยียวยาระยะยาว และการฟื้นฟูประเทศภายหลังโรคระบาดทุเลาลงอย่างไรด้วย โดยภาครัฐควรใช้โอกาสนี้ในการดูแลประชาชนให้ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งการสร้างรายได้ กระจายโอกาส เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มคุณภาพชีวิต