“กิตติรัตน์” เสนอตั้งกองทุนสินเชื่อ 1 ล้านล้าน ช่วย SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แนะรัฐให้ความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย โดยไม่กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในงานฟอรั่มพิเศษ “รับมือโควิดอย่างไร ไม่ให้ประเทศพัง” จัดขึ้นที่พรรคเพื่อไทย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เสนอให้รัฐตั้งกองทุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 1 ล้านล้านบาท โดยไม่ผ่านกลไกของสถาบันการเงินพาณิชย์ ซึ่งเป็นการใช้มาตรการทางการเงินในสถานการณ์วิกฤติ เพิ่มเติมจากมาตรการทางการคลังของรัฐที่ได้ออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทมาแล้ว โดยเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของหายนะทั้ง 4 ด้าน คือ 1. คนตกงานจำนวนมาก 2. ภาคธุรกิจต้องปิดกิจการ 3. ภาคธนาคารและพาณิชย์ขาดเสถียรภาพ การเงินอ่อนแอ และ 4. การคลังของประเทศจะล้มละลาย

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า การตั้งกองทุน 1 ล้านล้านบาท เป็นการใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ได้ใช้ในช่วงเวลาปกติ (Unconventional) ในการสร้างสภาพคล่อง เพราะที่ผ่านมา มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟท์โลน ที่รัฐบาลออกมานั้นไม่สามารถผลักดันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ เพราะตั้งเงื่อนไขเยอะ ซึ่งรัฐต้องผ่อนปรน แก้ไขข้อจำกัดและเงื่อนไขที่เข้มงวด เพื่อทำให้มาตรการทางเงินสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยประคองสถานการณ์เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันภาครัฐต้องให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับประชาชน เพื่อให้สังคมใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยกับโรคอุบัติใหม่โดยที่ไม่กระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่าคิดว่าเราจะหยุดโควิด-19 ด้วยการหยุดกิจกรรมทั้งหมด มิฉะนั้นจะไม่สามารถควบคุมความเสียหายทางเศรษฐกิจได้