“พิชัย” แนะรัฐบาลจัดสรรงบใหม่ ลดงบความมั่นคง เพิ่มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเสนอจ่ายชดเชยแรงงานนอกระบบในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 6,000 บาท 3 เดือน

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีต รมว.พลังงาน กล่าวในงานฟอรั่มพิเศษ “รับมือโควิดอย่างไร ไม่ให้ประเทศพัง” ว่า การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในระลอกนี้ต้องมากกว่าครั้งก่อน และต้องได้รับครบถ้วนและอย่างทั่วถึง โดยในกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ ลูกจ้าง กลุ่มเปราะบาง และเกษตรกร ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ ต้องได้รับเงินสนับสนุนคนละ 15,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับ ส่วนผู้ได้รับผลกระทบที่อาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ ต้องได้รับเงินสนับสนุนคนละ 18,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 6,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

นายพิชัย กล่าวด้วยว่า สิ่งที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ทันทีคือ ชะลอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไปก่อน ทั้งคนละครึ่งหรือเที่ยวด้วยกัน เพราะประชาชนไม่มีเงินใช้จ่าย ไม่มีเงินท่องเที่ยว สิ่งที่ควรดำเนินการต่อทันทีคือเร่งพักหนี้ระยะยาว เช่น หนี้บ้าน รถ ยกเว้นค่าน้ำ ค่าไฟ รถเมล์ฟรี ส่วนในระยะยาวต้องปฏิวัติระบบราชการให้เล็ก ตรวจสอบได้ รัฐบาลต้องหารายได้เข้าประเทศให้ได้ จัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ เริ่มที่การลดงบประมาณด้านความมั่นคง เพิ่มงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูประเทศ