“เผ่าภูมิ” เสนอมาตรการคงการจ้างงาน ป้องกันคนตกงาน แนะรัฐสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ จับคู่นายจ้าง-ลูกจ้าง ผ่านระบบ AI

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์นโยบายฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวในงานฟอรั่มพิเศษ “รับมือโควิดอย่างไร ไม่ให้ประเทศพัง” ว่า พรรคเพื่อไทย ขอเสนอมาตรการคงการจ้างงาน หรือ Job Retention Program ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วโลก เพราะเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันผลกระทบโควิด-19 ลงสู่ตลาดแรงงาน โดยภาครัฐต้องสนับสนุนค่าจ้างโดยตรงผ่านผู้ประกอบการ เป็นระบบขั้นบันไดตั้งแต่ 50-60% ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนคงการจ้างงาน ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนแรงงานเดิม ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบและป้องกันการเกิดภาวะล้มละลายของธุรกิจ และลดจำนวนการตกงาน

จากการล็อกดาวน์รอบแรกของรัฐบาล สิ่งที่เกิดขึ้นในภาคแรงงาน คือ การปิดกิจการ หรือการล้มละลายของภาคเอกชนที่สายป่านสั้น ลำดับต่อไปคือการปลดพนักงาน ที่จะส่งผลกระทบทำให้เกิดการว่างงาน และสุดท้ายถ้าปัญหาไม่ได้ถูกแก้ ก็จะกระทบไปสู่สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ และระบบการเงินต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาให้กับคนตกงาน คนว่างงาน ในเหตุสุดวิสัย แต่ยังแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด เพราะจะเยียวยาได้ก็ต่อเมื่อคนถูกเลิกจ้างงานแล้ว เท่านั้น เปรียบเสมือนว่า “คนตายแล้ว ถึงมาช่วยฆ่าทำศพ” จากเหตุนี้ คนถึงตกงานเป็นจำนวนมหาศาล ธุรกิจกล้าปิดตัว เพราะเมื่อปลดคนงานแล้ว คนงานจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ เพราะฉะนั้น สิ่งที่รัฐบาลทำจึงเป็นเพียงการเยียวยา แต่ไม่ได้ป้องกันคนตกงาน

นอกจากนี้ รัฐควรมีมาตรการออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่สามารถจ้างงานเพิ่มในช่วงนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการและดูดซับคนตกงานเข้าสู่ระบบ พร้อมสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำนายจ้างและลูกจ้างที่ตกงานมาเจอกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย