“จักรพล” ติงรัฐแก้ปัญหาโควิด-19 ไร้ทิศทาง ทำงานไม่สอดคล้องกัน ชี้มาตรการรัฐเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ขยายความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อระงับยับยั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ว่า เป็นการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพราะด้วยการทำงานที่ไม่สอดรับหรือไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณที่รัฐบาลเสียไปกับการทำงานที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน

การทำงานที่ผ่านมาของรัฐบาลเห็นชัดว่าไม่มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ไม่มีการนำบทเรียนที่ผ่านมาในการระบาดรอบแรกมาประเมินผลเพื่อนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การใช้จ่ายเงินภาครัฐในการแก้ปัญหาที่ผ่านมา ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐได้

นายจักรพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวถึงความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณของรัฐ มีการทุจริตและมีการแบ่งผลประโยชน์กันในเรื่องของการจัด State Quarantine หรือกระบวนการกักโรคของรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่สังคม มีการแบ่งปันผลประโยชน์กันหรือไม่ เพราะมีกระแสข่าวว่า หลายสถานที่เป็นเครือข่ายของผู้ที่มีความใกล้ชิดกับคนในรัฐบาล ทั้งๆที่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐควรที่จะกระจายงบประมาณไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ ที่มีทั้งโรงแรมและรีสอร์ทที่มีความพร้อมในการเป็นสถานที่กักกัน เพื่อให้เกิดการจ้างงาน การใช้จ่ายในพื้นที่ เพราะจะส่งผลดีให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ แต่เมื่อรัฐเลือกช่วยเหลือแต่ผู้ประกอบการที่ใกล้ชิด ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำสูงขึ้น และผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงมาตรการรัฐ สุดท้ายต้องปิดกิจการ เพราะรัฐเลือกช่วยเหลือกลุ่มก้อนที่ใกล้ชิดเท่านั้น