ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยตลอดชีพ หวังร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ

พรรคเพื่อไทย นำโดยนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคและที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค และ ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค ให้การต้อนรับ นายสุธรรม แสงประทุม และ รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล อดีตผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย พร้อมด้วยนายภูมิใจ แสงประทุม บุตรชายนายสุธรรม ที่เดินทางมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยประเภทตลอดชีพ

นายสุธรรม กล่าวว่า สถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมา พรรคการเมืองไทยถูกกดทับหลายด้าน แต่พรรคเพื่อไทยสามารถก้าวข้ามมาได้จนกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุดในประเทศ

ทั้งนี้ ในการก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ในปี 2541 แตกต่างจากพรรคอื่น โดยเปิดให้ประชาชนร่วมตั้งชื่อพรรค โดยประกาศผ่านหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ไปทั่วประเทศ , ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคลงพื้นที่สอบถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและเพื่อสอบถามสิ่งที่ต้องการ จนมาสู่การจัดทำวาระแห่งชาติ 11 วาระ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยเชื่อมั่นว่าสินทรัพย์ที่พรรคเพื่อไทยซึ่งสืบทอดเจตนารมณ์ของพรรคไทยรักไทย คือบุคลากรที่มีความสามารถ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศได้

ด้าน นายกิตติ กล่าวว่า ในการก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ได้ร่วมสร้างนโยบายที่สำคัญหลายด้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL , โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีเงินออมและรายได้เพียงพอจุนเจือครอบครัว , โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่สร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ รวมถึงนโยบายลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส นโยบายเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกแรกที่ผิดพลาดของรัฐบาลชุดนี้ ด้วยการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563 ถดถอยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับรัฐบาลกู้ยืมเงินมาเกือบ 2 ล้านล้านบาท ไม่ช่วยกระตุ้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ในปี 2563 ได้ ขณะที่คาดการณ์จีดีพีปี 2564 อาจจะใกล้เคียงร้อยละ 0 หรือไม่เติบโต ดังนั้นจะต้องบริหารเศรษฐกิจแบบ minimax (ผลตอบแทนที่ส่งผลเสียต่ำที่สุดในบรรดาผลเสียสูงสุด) หรือ maximix (ผลตอบแทนที่ส่งผลน้อยที่สุด ในบรรดาผลตอบแทนสูงที่สุด) เป็นต้น

นายกิตติ กล้าวด้วยว่า รัฐบาลชุดนี้ดำเนินนโยบายการคลังด้วยการแจกเงินนั้นไม่ถูกต้อง รัฐบาลต้องเพิ่มการลงทุนผ่านวิธีการต่างๆ ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะได้เสนอแนะเพื่อให้รัฐบาลชุดนี้นำไปใช้แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปได้

นายพิชัย กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจและการศึกษาในปัจจุบัน หากมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทั้งสองท่าน อย่างนายสุธรรม และนายกิตติ ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศได้ พรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่ของฝ่ายค้านคือการตรวจสอบรัฐบาลให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า บุคลากรทั้งสองท่านเป็นบุคคลทรงคุณค่าของประเทศ การเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในวันนี้ ถือเป็นการตอกย้ำปรัชญาของพรรค คือ เพื่อไทยหัวใจคือประชาชน ทั้งสองท่านจะช่วยเติมเต็มและผนึกกำลังมาช่วยกันแก้ปัญหาประเทศ เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนต่อไป

ด้าน นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านกลับเข้าสู่บ้าน การมีพรรคไทยรักไทยในอดีตซึ่งยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย จนประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศ แต่อดีตไม่สำคัญเท่าปัจจุบันและอนาคต อดีตคือความเชื่อมั่น ปัจจุบันและอนาคต คือการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย โดยยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centric) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของประเทศมาโดยตลอด โดยพรรคฯ ยังยึดมั่นในแนวคิด “มือในสภาไม่เท่ากับศรัทธามหาชน”

สำหรับนายสุธรรม แสงประทุม เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และเป็น 1 ใน 23 ผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ในปี 2541 ในช่วงชีวิตของการเป็นนักศึกษาได้เข้าร่วมการชุมนุมในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 , เป็นอดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 เป็นนักศึกษา 1 ใน 18 คนที่ถูกจับกุมคุมขัง 2 ปี

รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล นักวิชาการอิสระ นักเศรษฐมิติระดับโลก มหาวิทยาลัยไซตามะ อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ริเริ่มความคิด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็น 1 ใน 23 ผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ในปี 2541