“เผ่าภูมิ” ชี้ มาตรการประคองการจ้างงานของกระทรวงท่องเที่ยวฯมาถูกทาง แนะกระทรวงเศรษฐกิจต้องรีบหามาตรการรองรับผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติมด้วย

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะ ผอ.ศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นชอบร่วมกับผู้ประกอบการประคองการจ้างงานภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมแบบ Co-Pay (จ่ายคนละครึ่ง) ระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการโดยไม่เลิกจ้างแรงงาน เป็นเวลา 2 เดือน ว่า กระทรวงท่องเที่ยวฯ เริ่มมาถูกทางที่เล็งเห็นปัญหาด้านแรงงานที่แท้จริง และหากนำมาตรการคงการจ้างงานที่พรรคเพื่อไทยเสนอไปปรับใช้ จะยิ่งเห็นผลและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้เสนอมาตรการเพิ่มเติม โดย

  1. ควรสนับสนุนเป็นขั้นบันได (50-60%) ตามลักษณะธุรกิจ แปรผันตามโอกาสการอยู่รอด เพราะถ้าไม่ละเอียดตรงนี้สนับสนุนหว่านไปทั่ว Zombie Firm ที่ไม่ควรได้รับก็ได้รับ
  2. ควรสนับสนุนจ่ายตรงผ่านนายจ้างไปยังลูกจ้างเป็นเวลา 6 เดือน เพราะ 2 เดือนสั้นเกินไปที่จะทำให้เอกชนและลูกจ้างเชื่อมั่นในกระแสรายได้ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุน (ของภาคเอกชน) และการใช้จ่าย (ของแรงงาน)
  3. ควรระบุให้ดำรงการจ้างงานไม่น้อยกว่า 90% ของการจ้างงานเดิม

นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ คลัง และแรงงาน ต้องรีบหามาตรการลักษณะนี้มารองรับ เพราะว่าการระบาดในครั้งนี้ จะเกิดการตกงานไม่ใช่เฉพาะเจาะจงที่ภาคบริการเหมือนที่ผ่านมา แต่จะลามไปถึงภาคอุตสาหกรรมด้วย เนื่องจากมีการล็อกดาวน์เข้มข้นในเขตจังหวัดอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้มาตรการคงการจ้างงานไม่ใช่การเยียวยาตามระบบประกันสังคม ซึ่งแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ใช่โครงการจ้างงานบัณฑิตใหม่ที่มีอยู่ แต่เป็นมาตรการเพื่อรักษาระดับการจ้างงานแรงงานเพื่อป้องกันการพังลงของตลาดแรงงานซึ่งเปราะบางมากมาระยะหนึ่งแล้ว