“นพดล” เรียกร้องรัฐบาลเร่งสร้างหลักประกันคุณภาพการศึกษา และลดผลกระทบด้านคุณภาพการเรียนรู้จากการเรียนออนไลน์ให้น้อยที่สุด

นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการนโยบายและวิชาการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 กระทบทั้งเศรษฐกิจและการจัดการศึกษา ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าการเรียนออนไลน์จะดำเนินต่อไปนานเพียงใด แต่การเรียนวิธีนี้มีผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนแน่นอน โดยเฉพาะในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ยิ่งถ้าเด็กที่ขาดอุปกรณ์และผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ยิ่งมีผลกระทบมากขึ้น ดังนั้นเพื่อรักษาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้รับผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ให้น้อยที่สุด จึงขอเสนอแนวทางดังนี้

  1. รัฐบาลควรให้โรงเรียนทั่วประเทศเร่งสำรวจ ทำฐานข้อมูลนักเรียนที่ยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนออนไลน์ หรือประสบปัญหาอื่นที่กระทบการเรียนรู้
  2. ต้องเตรียมโครงการสอนเสริมหรือการเรียนรู้แบบเร่งรัดเพิ่มเติมเมื่อเปิดโรงเรียนอีกครั้ง เพื่อปรับคุณภาพการเรียนรู้ให้ได้ระดับที่ควรจะเป็น เสมือนว่าไม่มีการหยุดโรงเรียนเพราะโควิด-19
  3. ทันทีที่เปิดเทอม ควรประเมินหรือทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล
  4. รัฐบาลควรให้โรงเรียนสำรวจความพร้อมและมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งระบบ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร เนื้อหาหลักสูตรออนไลน์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งระบบการทดสอบความรู้ออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อสร้างหลักประกันด้านคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์ให้ได้

“คุณภาพการศึกษาของไทยยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก เห็นได้จากตัวชี้วัดและผลการทดสอบทั้งระดับนานาชาติและระดับประเทศยังน่าเป็นห่วง พ่อแม่ผู้ปกครองคาดหวังว่าการเรียนออนไลน์จะไม่ซำ้เติมและกระทบการเรียนรู้ของลูกหลานลงไปอีก” นายนพดล กล่าว