“นพดล” เรียกร้องรัฐบาล-กทม. เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างจริงจังและยั่งยืน ชี้ประชาชนต้องทนกับปัญหาซ้ำซากทุกปี

นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการนโยบายและวิชาการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 วันนี้รุนแรงและกระทบหลายพื้นที่ใน กทม. ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก แต่สิ่งที่ได้ยินจากภาครัฐคือตอนนี้เกิดสภาวะฝาชีครอบพื้นที่ กทม. และจะเป็นอีกหลายวัน จนกว่าจะมีลมพัดมา ขอให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้งฟังแล้วสะท้อนใจ ปัญหาฝุ่นพิษเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ กระทบคุณภาพชีวิตของคนนับล้าน มีช่วงเวลาที่เกิดประจำซ้ำซาก และสาเหตุของปัญหาก็พอรู้ว่าเกิดจากอะไร ประชาชนคาดหวังจากภาครัฐมากกว่าชุดคำอธิบายเดิมๆ เขาพอรู้กันหมดแล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไร แต่ต้องการทราบว่าท่านมีวิธีแก้อย่างไร ภายในเวลาเท่าไหร่ ปีนี้จะดีขึ้นขนาดไหน ปีหน้าจะได้ไม่ต้องเจอกับปัญหานี้อีก ระยะสั้น กลาง ยาวเป็นอย่างไร ประชาชนต้องการคำตอบและความชัดเจนในแนวทางการแก้ปัญหาจากภาครัฐ

ทั้งนี้ มาตรการที่พรรคเพื่อไทยเคยนำเสนอหลายๆเรื่อง เช่น 1. เปลี่ยนรถเมล์และรถโดยสารสาธารณะนับพันคันไปเป็นรถไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยฝุ่นพิษ 2. การใช้มาตรการทางภาษีให้รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกลงเพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้มากขึ้น และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถไฟฟ้าของภูมิภาค 3. ศึกษาและพัฒนาหอฟอกอากาศขนาดใหญ่กระจายทั่วพื้นที่ 4. เข้มงวดเครื่องยนตร์ดีเซลที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน 5. เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกต้นไม้ไม่ผลัดใบจำนวนมากเพื่อซับฝุ่น 6. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงหน้ากากอนามัย เป็นต้น แต่ภาครัฐกลับยังไม่มีการดำเนินการ มหานครใหญ่ๆ เช่น กรุงลอนดอน ปักกิ่ง เคยประสบปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศ แต่แก้ไขสำเร็จ จึงไม่น่าจะเกินความสามารถของผู้รับผิดชอบที่จะแก้ไข ถ้าตระหนักว่าประชาชนเดือดร้อนและเร่งแก้จริงจัง