“การุณ” แนะรัฐเร่งสร้างงานใหม่ สร้างรายได้ ช่วยผู้ใช้แรงงาน 7 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 จะรุนแรง โดยตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญจะลดลงจากเดิมที่เคยประมาณการไว้และส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ติดลบรุนแรง และแรงงานไทย 3 กลุ่มจะได้รับผลกระทบ โดยกลุ่มแรกประมาณ 3.5 ล้านคน จะมีรายได้ลดลงอย่างรุนแรงจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความสามารถในการชำระหนี้สิน กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1.1 ล้านคน จะกลายเป็น “คนเสมือนว่างงาน” คือทำงานไม่เกิน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต กลุ่มที่ 3 ประมาณ 1 แสนคน จะมีโอกาสเสี่ยงในการตกงานสูงมาก ได้แก่ ลูกจ้างในสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักในการระบาดของโควิด-19 ทั้ง 2 รอบ และไม่สามารถประมาณการได้ว่าฟื้นตัวเมื่อไหร่

นายการุณ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อรวมยอดแรงงานที่จะได้รับกระทบในรอบนี้ทั้งหมดข้างต้นเข้าด้วยกันแล้วมีจำนวนประมาณ 4.7 ล้านคน และเมื่อรวมกับตัวเลขของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบแรก ที่ประมาณการไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอีก 2.2 ล้านคน ก็จะเท่ากับ 6.9 ล้านคน ดังนั้นรัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบยั่งยืน คือการสร้างงานใหม่และทำให้รายได้ของผู้ใช้แรงงานสูงขึ้น ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบขอไปทีหรือทำแบบลูบหน้าปะจมูก แต่ต้องปลุกเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นทั้งระบบ

นอกจากนั้นการเยียวยาด้วยการแจกเงินที่เพิ่งลงทะเบียนผ่านไปนั้นไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 ล้านคน เพราะคนเดือดร้อนมากกว่ากลับเข้าไม่ถึงการเยียวยา