“พิชัย” เสนอ 19 เรื่องแก้วิกฤติประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องทำทันที ก่อนประชาชนจะอดตาย

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า ในขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหาหลายด้าน แต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ พรรคเพื่อไทยมองว่าประเทศไทยต้องได้รับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 19 ด้าน

 1. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็ว และครอบคลุมประชาชนทั้งหมด ด้วยราคาที่เหมาะสม เพราะยิ่งฉีดวัคซีนได้ครบเร็วเท่าไหร่ เศรษฐกิจไทยจะฟื้นกลับมาเป็นปกติได้เร็วเท่านั้น
 2. เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึง เดือนละ 5,000 บาท และ 6,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้เป็นเงินสด เพราะเป็นสิทธิของประชาชนที่ควรจะได้รับการดูแลจากรัฐบาล
 3. เร่งช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ให้ผ่านวิกฤติโรคโควิด-19 ไปได้ โดยปรับวงเงินทั้งหมด 9 แสนล้านบาทจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้มาช่วย SMEs ทั้งหมด โดยผ่อนคลายเงื่อนไขการปล่อยกู้ รัฐค้ำประกันหนี้เสีย และหากยังไม่พอต้องเพิ่มวงเงิน
 4. เร่งปรับวงเงินจากโครงการจ้างงานใหม่ 250,000 ตำแหน่ง ที่รัฐบาลเคยพูดไว้แต่ไม่มีความคืบหน้าให้มาเป็นเงินสนับสนุน SMEs รักษาการจ้างงานอย่างน้อย 50% ของเงินเดือน เพื่อป้องกันการตกงาน และหากจำเป็นควรต้องเพิ่มวงเงิน
 5. เร่งปรับโครงสร้างภาษีช่วยคนจน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
 6. เร่งหารายได้เข้ารัฐเพิ่มจากทางอื่นนอกจากภาษี
 7. เร่งปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มราชการ หรือ Digitalization ใช้ระบบบล็อกเชน ซึ่งจะแก้ปัญหาได้หลายอย่าง รวมถึงปัญหาระบบศุลกากรที่นักลงทุนต่างประเทศร้องเรียน ปัญหาการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
 8. เร่งส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มเอกชน เร่งสงเสริมการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่ เร่งสร้างยูนิคอร์น ลดการพึ่งพา แพลตฟอร์มต่างประเทศ และเร่งเก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศ
 9. เร่งเพิ่มอัตราการจ้างงานระยะสั้น (Gig Economy) เพื่อให้เกิดการจ้างงานใหม่มากขึ้น แทนการจ้างงานระยะยาวซึ่งมีต้นทุนสูงกับผู้ประกอบการ
 10. เร่งเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ อียู ญี่ปุ่น อังกฤษ ออสเตรเลีย ฯลฯ
 11. เร่งปลดล็อกให้กลับมาสู่ปกติ รวมถึงให้เปิดโรงเรียนให้เด็กได้เรียนหนังสือ
 12. เร่งทำเงินบาทให้อ่อนค่า และลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ
 13. เร่งจัดงบประมาณใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ ตัดงบไม่จำเป็นออก เช่น งบซื้ออาวุธ งบทหาร งบความมั่นคงที่ไม่จำเป็น ยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน ฯลฯ
 14. ลดภาษีที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ เช่น ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล
 15. เร่งชักชวนการลงทุนจากญี่ปุ่น และนักลงทุนจากไต้หวัน ที่ย้ายการลงทุนออกจากประเทศจีน จากปัญหาความขัดแย้ง
 16. เร่งเปิดรับเศรษฐีจากฮ่องกงที่จะย้ายออกจากฮ่องกง จากปัญหากับจีน
 17. น้ำประปาฟรี ไฟฟ้าฟรี (ในปริมาณที่จำกัด) รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน
 18. เร่งปรับภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เลิกจับกุมและเลิกดำเนินคดีนักศึกษาและประชาชน
 19. ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐกิจของผู้นำเวียดนาม เพื่อนำมาปรับปรุงแนวคิดการบริหารเศรษฐกิจของไทย

“เป็น 19 เรื่องง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทันที และจะเป็นพื้นฐานของการฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาได้ อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ เปิดใจรับฟัง ต้องคิดและทำหลายด้านพร้อมกัน เพราะเศรษฐกิจไทยทรุดหนักมาก หากทำทีละเรื่องจะฟื้นได้ยาก ตอนนี้ประเทศไทยยังหาแสงสว่างจากปลายถ้ำไม่เจอ ประชาชนอาจจะติดในถ้ำไปด้วย พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพวกมีน้ำและอาหารครบ ในขณะที่ประชาชนไม่มีอะไรเลย เหมือนกำลังรอวันอดตายเท่านั้น” นายพิชัย กล่าว