“จักรพล” ชี้รัฐจัดทำงบฯปี 65 อิงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไร้ประโยชน์-ไม่ตอบโจทย์ประเทศ

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลเตรียมเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสภา ยังเป็นการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งไม่ตอบโจทย์และสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศ รัฐบาลไม่เรียงลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งที่ในความเป็นจริงต้องใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การนำเข้า การส่งออก การท่องเที่ยว และปากท้องประชาชน

นายจักรพล กล่าวว่า รัฐบาลควรพิจารณาแก้ไขการจัดทำงบประมาณใหม่ หรือยืดหยุ่นยุทธศาสตร์ชาติให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อให้การฟื้นฟูประเทศเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เพราะสถานการณ์ของโรคระบาดและสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เกิดขึ้นภายหลังจากมียุทธศาสตร์ชาติแล้ว ดังนั้นการใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรก หากรัฐบาลจัดทำและใช้งบประมาณอย่างถูกวิธี ประชาชนจะได้ประโยชน์ แต่หากใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือใช้เพื่อประโยชน์ตัวเอง ประชาชนรอวันตายจากรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพ

“หากรัฐบาลจัดทำงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ เปรียบเหมือนน้ำที่เต็มบ่อปลาที่จะแหวกว่ายอย่างมีความสุข แต่หากใช้งบประมาณแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ก็ไม่ต่างจากน้ำที่แห้งบ่อ แล้วปลาจะอยู่อย่างไร” นายจักรพล กล่าว