“สกุณา” อัดงบปี 65 กว่า3.1 ล้านล้าน รัฐเลือกทุ่มงบความมั่นคง ทิ้งภาคเกษตร

นางสาวสกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการศึกษางบประมาณปี 2565 ที่รัฐบาลตั้งไว้กว่า 3.1 ล้านล้านบาท ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ยังต้องให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับโรคโควิด-19 แต่รัฐบาลกลับให้ความสำคัญกับงบฯความมั่นคงและการเอื้อให้กับกลุ่มทุนมากกว่าภาคการเกษตร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยมาก นอกจากนี้หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของภาคเกษตรกรได้ ทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นายทุนกดราคารับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก

นางสาวสกุณา จึงได้เสนอรัฐนำโครงการสกลนครโมเดลไปปรับใช้ในการยกระดับภาคการเกษตร ด้วยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เป็นการร่วมมือกันทั้งจังหวัด ตั้งแต่ข้าราชการ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมไปถึงภาคประชาชนช่วยกันพัฒนาพื้นที่ ทำงานร่วมกัน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเสริมช่วยในอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั้งสินค้าและภาคเกษตร ใช้งบประมาณไม่มากแต่ประสบความสำเร็จสูงมาก

“สกลนครโมเดล จะช่วยให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด พ่อค้าไม่สามารถกดราคาได้เพราะทุกภาคส่วนช่วยปิดจุดอ่อนและปิดโอกาสที่พ่อค้าจะเอาเปรียบเกษตรกร ทั้งนี้เมื่อประชาชนเข้มแข็งก็จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง” นางสาวสกุณา กล่าว