พรรคเพื่อไทย ห่วงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจกรณีรัฐประหารในประเทศเมียนมา ย้ำให้รัฐบาลต้องรักษาผลประโยชน์ประเทศสูงสุด

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย (3 กุมภาพันธ์ 2564) ให้ความเห็นกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้สื่อไทยระมัดระวังการเสนอข่าวการรัฐประหารในเมียนมา เพราะเกรงว่าจะกระทบความสัมพันธ์และการค้าชายแดนนั้น ซึ่งความจริงแล้ว สิ่งที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งมากกว่าก็คือ การถ่วงดุลระหว่างประเทศสหรัฐฯกับประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งคู่ และกรณีนี้ประเทศสหรัฐฯก็กร้าวใส่เมียนมาแล้ว
นายชวลิต กล่าวว่า ถ้าจะมองผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักสำคัญ รัฐสภาของไทยก็กำลังพิจารณากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยผ่าน ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นประเทศให้กลับคืนมา ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมองผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญดังกล่าว โดยเฉพาะการร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศให้กลับคืนมา อย่าให้ฝ่ายใดมากล่าวหาหรือโจมตีได้ว่า เพราะรัฐบาลมาจากรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจเหมือนกันกับเมียนมาจึงสนับสนุนกัน อย่างน้อยการอยู่เฉยหรือนิ่ง จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าการออกไปให้ความเห็นสวนทางกับความพยายามสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในประเทศของเรา