พรรคเพื่อไทย เรียกร้องรัฐบาลเปิดเผยแนวทางการแก้ปัญหาน้ำประปาเค็มอย่างเป็นระบบ เนื่องจากสุขภาพของประชาชนต้องมาก่อน

นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว. ต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการนโยบายฯ พรรคเพื่อไทย (3 กุมภาพันธ์ 2564) กล่าวว่า วันนี้ขอพูดแทนประชาชนเกี่ยวกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง จนทำให้น้ำดิบซึ่งใช้ทำประปามีปัญหาค่าความเค็มจนเป็นน้ำกร่อย หรือบางวันอาจมีความเค็มมากขึ้น และมีคำเตือนว่าคนแก่ เด็ก ผู้ป่วยโรคไต ควรหลีกเลี่ยงดื่มน้ำประปาในวันที่มีปัญหา อย่างน้อยการประปาและกรุงเทพมหานครก็ออกมาเตือนประชาชนว่าช่วงเวลาไหนน้ำประปาอาจมีรสกร่อย แต่ตนกังวลในเรื่องนี้ว่าเราจะแก้และเตือนกันรายปีไม่ได้
ทั้งนี้ รัฐบาลต้องแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบในระยะยาว แก้ที่ต้นตอ และแก้อย่างจริงจัง คนกรุงเทพฯและปริมณฑลต้องประสบปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ลมหายใจยังมีฝุ่น จะดื่มน้ำประปาในบางช่วงเวลายังเสี่ยงได้รับเกลือเกินเกณฑ์หรือไม่ เรื่องนี้เป็นปัญหาคุณภาพชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาในการดื่มกิน และไม่สะดวกไปซื้อน้ำขวดมาดื่มทดแทนเหมือนคนที่พอซื้อได้ หรือไม่สามารถไปซื้อเครื่องกรองน้ำแบบ RO หรือ reverse osmosis ที่สามารถกรองสารตกค้างในน้ำกร่อยได้
อย่างไรก็ตาม ตนเคยเสนอให้รัฐลงทุนในระบบน้ำขนานใหญ่เพื่อป้องกันน้ำท่วม น้ำแล้ง เพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรนำไทยสู่ฐานการผลิตอาหารปลอดภัยของโลก ซึ่งปัญหาน้ำประปากร่อยก็เป็นหนึ่งประเด็นในการบริหารจัดการน้ำ แต่ไม่ทราบว่ารัฐบาลทำอะไรไปถึงไหน ยุทธศาสตร์เรื่องน้ำเป็นอย่างไร และการแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง จนต้องปล่อยน้ำจืดมาไล่น้ำเค็ม รัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบอย่างไร โดยเฉพาะปีที่มีภัยแล้งและน้ำดิบน้อย ทำอย่างไรคนกรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียงจะมั่นใจว่าสามารถดื่มน้ำประปาในบางช่วงเวลาที่ไม่ต้องเสี่ยงว่ามีความเค็มเกินมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก
“รัฐบาลช่วยชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการต่างๆและกำหนดเวลา งบประมาณที่เตรียมไว้ด้วย อย่างน้อยสงสารชาวบ้าน เด็ก คนแก่ที่เสี่ยงต้องกินน้ำกร่อยและอาจกระทบต่อสุขภาพ” นายนพดล กล่าว