“จิราพร” ชวนจับตาประชุมร่วมรัฐสภา 9 ก.พ. กรณีญัตติด่วนให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ชี้เป็นการขัดขวางไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญสำเร็จ

(8 กุมภาพันธ์ 2564) นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฯ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งมีวาระสำคัญคือ ญัตติด่วนที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ และ ส.ว. เพื่อให้มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ซึ่งอาจถือเป็นความพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญของฝ่ายรัฐบาล

นางสาวจิราพร กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีความพยายามที่จะยื้อเวลาในการแก้รัฐธรรมนูญมาโดยตลอด ทั้งกรณีไม่ยอมโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวาระแรกเมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา แต่กลับอาศัยระเบียบข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาฯ ในการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ จนสถานการณ์บ้านเมืองเริ่มเข้าสู่ภาวะตึงเครียด ในที่สุดจึงมีการตั้ง กมธ. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฯ ขึ้น แต่ระหว่างการประชุมก็มีการยกเลิกประชุมโดยไม่มีเหตุผลไปหลายครั้ง จนกระทั่งล่าสุด กมธ. มีมติให้ ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างโดยประชาชน และเห็นชอบโดยประชาชน เพื่อเป็นทางออกให้กับประเทศ แต่สุดท้ายก็มีความพยายามของฝ่ายรัฐบาลที่อาศัยระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เสนอญัตติด่วนเพื่อให้รัฐสภาโหวตส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตี ความหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

“การเสนอญัตติด่วนเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ในห้วงเวลาที่รัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งๆ ที่แนวปฏิบัติที่ผ่านมานั้น การยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการของรัฐสภาแล้ว อาจถือเป็นความพยายามของฝ่ายผู้มีอำนาจที่จะล้มกระดานการแก้รัฐธรรมนูญ จึงขอให้พี่น้องประชาชนจับตาดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัฐบาลในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 นี้ ว่ามีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ หรือเพียงจะซื้อเวลาและหาทางสกัดไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ประชาชนเรียกร้อง” นางสาวจิราพร กล่าว