“ภาควัต” ชี้รัฐไม่จริงใจแก้ปัญหาน้ำแล้ง เปรียบใช้งบประมาณมหาศาล สุดท้ายเกษตรกรได้แค่ไม้ไอติม

(9 กุมภาพันธ์ 2564) นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่ารัฐบาลสอบตกการแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาภัยแล้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณมหาศาลในการแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นจำนวนมาก แต่ผลที่ออกมากลับไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สถานการณ์ภัยแล้งยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภาคเกษตรอย่างรุนแรง

นายภาควัต กล่าวว่ารัฐบาลไม่มีแผนงานในการบริหารจัดการน้ำที่ดี เวลาน้ำท่วมก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ และเวลาน้ำแล้งไม่มีน้ำทำการเกษตรหนักที่สุดคือ ชาวบ้านสุดจะทนได้เพราะหลายปีที่ผ่านมา เกษตรกรไม่น้ำไว้ใช้ในการอุปโภค และบริโภค แม้กระทั่งไม่มีน้ำให้ที่เกษตรจะใช้เลี้ยงปศุสัตว์ แม้แต่วัว-ควายก็ไม่มีน้ำกิน ที่เป็นเช่นนี้เพราะรัฐบาลไม่สามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา รวมทั้งยังแก้ปัญหาแบบเดิมๆ คือการใช้งบประมาณไปกับโครงการขุดลอกคูคลองทุกปีแต่ก็ไม่มีน้ำให้เกษตรกรได้เพื่อการเกษตร

นายภาควัต กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการน้ำ 232,878,334,700 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วม จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและผลการทำงานของรัฐบาล ทำให้ประชาชนสิ้นหวังในการแก้ปัญหาให้เกษตรและเชื่อว่ารัฐบาลละเลยการแก้ปัญหาให้ประชาชน


“รัฐบาลพยายามสร้างภาพว่าตั้งใจทำงานแต่ล้มเหลวทั้งระบบ งบประมาณแก้ภัยแล้ง งบแก้ปัญหาอุทกภัย ถูกเปรียบเป็นงบไอติม รวมทั้งมีการหาประโยชน์ในงานขุดลอกแหล่งน้ำทั่วประเทศ การแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย แม้รัฐใช้งบบริหารจัดการน้ำไปมากกว่า 2 แสนล้านบาทแต่กลับพบว่าปัญหาน้ำท่วมและแห้งแล้งขาดน้ำไม่ได้เบาบางลงเลย ไม่ต่างจากไอติมที่สุดท้ายเกษตรกรได้แค่ไม้ไอติมแทนน้ำที่จะทำการเกษตร” นายภาควัต กล่าวสรุป