หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นำทัพฝ่ายค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดทางตั้ง ส.ส.ร.

(9 กุมภาพันธ์ 2564) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันนี้ในญัตติด่วน เรื่อง ขอเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อที่ 31 ให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่ และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 (2) โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับญัตติด่วนดังกล่าว ด้วยคะแนน 366 เสียง ไม่เห็นด้วย 315 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านและทุกพรรคที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว และเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีความจำเป็นต้องแก้ไข แต่ผลการลงมติในวันนี้ เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า รัฐบาลยื้อเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่มีความจริงใจในการแก้ไข ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข และไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน

“อยากให้สื่อมวลชนช่วยกันดูว่า พรรคที่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าวนี้ คือใคร ซึ่งจะต้องไปตรวจสอบดูว่าเขามีความจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหน” นายสมพงษ์กล่าว

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลขาดความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คำสัญญาที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จปลายปี 2563 หรือไม่เกินเดือน ม.ค. 2564 เป็นเพียงลมปาก และนายกรัฐมนตรีไม่ทำในสิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชน และพรรคเพื่อไทยผิดหวัง แต่จะไม่ยอมแพ้และรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ต่อไป

“พรรคเพื่อไทยและประชาชน รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์นี้ แต่จะสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้ และจะรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ต่อไป” นายประเสริฐ กล่าวสรุป