“ผู้กองมาร์ค” ชี้รัฐบาลต้องยึดหลักการบริหารที่ดี เคารพกฎหมายเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้ำประเทศ

(11 กุมภาพันธ์ 2564) ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกือบ 7 ปีที่ผ่านมานั้น ท่านอาจจะลืมนึกถึงความหมายของรัฐบาลที่ว่าดีนั้น จะต้องเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น แต่ในทุกวันนี้เศรษฐกิจของไทยกลับยิ่งทรุดและตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว คนจนยิ่งจนลง คนรวยยิ่งรวยขึ้น การศึกษาของไทยไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จนทำให้เด็กไทยออกมาเรียกร้องกันเป็นจำนวนมาก และจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเกิดความล่าช้า เกินกว่าที่จะรับได้ จนทำให้ประชาคมโลกและคนไทยขาดความมั่นใจและเชื่อมั่นในการบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าจะนำพาประเทศไทยให้ไปรอดได้

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ประชาชนคนไทยตั้งคำถามคือตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหารประเทศนั้น คนไทยได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ซึ่งหน้าที่ของนายกที่ดีนั้นจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของคนไทยให้ได้ หรือเป็นเพราะพล.อ.ประยุทธ์ ขาดแนวคิดในการบริหารงานที่ดี ดังนั้นตนจึงขอเสนอแนวทางและ ทฤษฎีในการจัดการงานให้เสร็จอย่างเป็นระบบ (Get Things Done: GTD) โดยการแบ่งและติดตามงาน โดยให้ทุกภาคส่วนที่ได้รับมอบหมายทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ควรดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งต้องดำรงพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democratic form of Government with the King as Head of State ) ให้แล้วเสร็จและเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และคนไทยทุกคนต้องได้รับความเท่าเทียม โดยควรได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 โดยเร็ว เพราะหากเรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ เศรษฐกิจก็จะเติบโตลำบาก ดังนั้นรัฐบาลจึงควรเร่งช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อย โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งทางพรรคเพื่อไทยและนักวิชาการได้เคยนำเสนอแนวทางไปหลายครั้งแล้วนั้น โดยหวังว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม และเดินหน้าเยียวยาประชาชนคนไทยทุกคนจากพิษโควิด-19 อย่างจริงจัง และจากการที่บริษัทจำนวนมากได้ปิดตัวลง และมีการเลิกจ้างงาน ซึ่งทำให้คนไทยตกงานเป็นจำนวนมาก และบริษัทไม่จ้างคนใหม่ ทำให้นักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำ หากเป็นแบบนี้เศรษฐกิจของไทยจะดีขึ้นได้อย่างไร ขณะนี้ม็อบนักศึกษาอาจดูอ่อนตัวลง อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก แต่ตนเองเชื่อว่าหากตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อลดน้อยลง ม็อบก็จะกลับมาใหม่และอาจจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

“สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ควรคำนึงถึง คือประชาชนนั้นเป็นผู้ที่จ่ายเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีและคณะดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์และครม. จึงควรที่จะตระหนักว่าหน้าที่ของรัฐบาลที่ดีนั้นคือการ บริหารงาน ควบคุม ดูแลงาน และจัดการ (Administrate) ไม่ใช่แค่การปกครอง วางระเบียบ ควบคุม และบังคับประชาชน (Govern) เพราะการบริหารงานตามระบบประชาธิปไตยแบบประเทศที่พัฒนาแล้วรัฐบาลควรเอาประชาชนเป็นที่ตั้งและรับใช้ประชาชนคนทั้งประเทศอย่างเท่าเทียม ดังคำ กล่าวของ โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 46 ที่ว่า ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะมีพื้นแพเป็นอย่างไร มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ ผมคาดหวังว่าพวกคุณทุกคนจะปฏิบัติต่อพวกเค้าทุกคนแบบนั้น” ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวสรุป