มีวันนี้เพราะครูตั้นให้ “ยุทธพงศ์” เปิดลูกน้องใกล้ชิด “รัฐมนตรีณัฏฐพล” ผลักดันนั่งเก้าอี้เลขาธิการ สกสค. แก้ระเบียบคุณสมบัติเอื้อประโยชน์

(18 กุมภาพันธ์ 2564) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ประเด็นการแต่งตั้ง นายธนพร สมศรี บุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีผิดระเบียบ ผิดข้อบังคับและกฎหมายเข้าสู่ตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยนายยุทธพงศ์ เริ่มต้นอภิปรายเส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งของนายธนพร สมศรี ว่านายธนพร ชื่อเดิมคือ นายเอกพร ตามเอกสารที่รับรองคุณสมบัตินายธนพร เมื่อคราวได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง ระบุว่า จบปริญญาตรี และประกอบอาชีพผู้จัดการขายนมในบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังพบว่าเคยเป็นทำงานเลขาทีมฟุตบอลบางกอกเอฟซี ที่มีนายณัฏฐพลเป็นประธานสโมสรฟุตบอลบางกอกเอฟซี และเคยเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ

นายยุทธพงศ์ อภิปรายว่า เมื่อนายณัฏฐพล เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ก็ผลักดันให้นายธนพร สมศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จากนั้นอีก 2 เดือนเศษ ก็มีความพยายามผลักดันนายธนพร ผู้ใกล้ชิด ขึ้นตำแหน่งรองเลขาธิการ สกสค. แต่เนื่องจากว่าตำแหน่งดังกล่าวมีการกำหนดคุณสมบัติว่าจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และต้องมีประสบการณ์บริหารราชการหรือในบริษัทเอกชนรวมกันมาไม่น้อยกว่า12 ปี จึงมีการแก้ไขคุณสมบัติ จากวุฒิปริญญาโทเหลือแค่ปริญญาตรี จึงส่งผลให้ นายธนพร สมศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการ สกสค. ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถัดจากนั้น ในวันที่ 1 กันยายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ได้ประชุมแต่งตั้ง นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการ สกสค. ผู้ใกล้ชิดตัวเอง ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สคสก.

“การตั้งนายธนพรวันแรก พบว่านายณัฏฐพลเข้าไปเยี่ยมทันที ซึ่งผมมองว่าที่นายธนพรมีวันนั้นเพราะครูตั้นให้ และจากนั้น พบการคัดเลือกเลขาธิการ สกสค. พบมีบุคคลที่แข่งขัน คือ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จบปริญญาโท แต่ไม่ได้เป็น เพราะเขาเลือกนายธนพรที่คุณสมบัติด้อยกว่าเป็น เลขาธิการ สกสค. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งเชื่อว่าเหตุที่ได้ตำแหน่งเพราะเป็นคนใกล้ชิด และได้ลงนามในสัญญาจ้าง ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ทันที ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีของการบริหารบ้านเมือง โดยการแต่งตั้งพรรคพวกของตนเองเข้าไปแสวงหาประโยชน์” นายยุทธพงศ์ อภิปราย