“สงวน” เปิดความร่ำรวย “คณะกรรมการ สกสค.” สร้างเครือข่ายทางการเมือง เอื้อผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้อง


นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย อภิปราย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ใช้อำนาจที่เป็นประธานคณะกรรมการ สกสค. สร้างเครือข่ายการเมือง เพื่อตนเองและพวกพ้อง โดยนายสงวน อภิปรายว่า ตำแหน่งในคณะกรรมการ สกสค. เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่กว้างขวาง มีเครือข่ายหน่วยงานขยายลงไปกำกับดูแลได้ถึงระดับจังหวัด อำเภอ จึงทำให้กลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ และตำแหน่งในคณะกรรมการ สกสค. มีเงินเดือนและค่าตอบแทนในราคาสูง เช่น ตำแหน่งเลขาธิการ สกสค. เงินเดือน 2 แสนบาท หากผ่านการประเมินจะได้รับเพิ่มอีก 25 เปอร์เซ็นต์ รองเลขาธิการเงินเดือน 1.6 แสนบาท และหากผ่านประเมินก็ได้เพิ่มเงินเดือนเช่นกัน จากนั้นตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด ซึ่งมีครบ 77 จังหวัดมีเงินเดือนอีก 6 หมื่นบาท จึงทำให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และผลักดันคนในเครือข่ายคนใกล้ชิดกันเอง เช่น รัฐมนตรีณัฏฐพล ก็ผลักดันคนใกล้ชิดตัวเองขึ้นเป็นเลขาธิการ สกสค.


นายสงวน อภิปรายต่อว่า การสร้างเครือข่าย สกสค.นี้ได้สร้างเครือข่ายทางการเมืองให้แก่พวกพ้องทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ยกตัวอย่างเช่น การสรรหา ผอ.สกสค. จังหวัดในจำนวนน 64 จังหวัด พบว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเครือข่ายการเมืองบุรีรัมย์โมเดลได้รับการเลือกเป็น ผอ.สกสค.จำนวน 20 จังหวัด ซึ่งในความจริงแล้ว ผอ.สกสค.จังหวัดควรจะมาจากครูหรือบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดนั้นๆ แต่กลายเป็นว่า บุคคลเครือข่ายการเมืองข้ามจังหวัดมาเป็น ผอ.สกสค.กัน ยกตัวอย่างเช่น บุคลากรการศึกษาจำนวนมาก จากจังหวัดบุรีรัมย์ ย้ายไปเป็น ผอ.สกสค. ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยภูมิ นนทบุรี น่าน ระยอง สุรินทร์ คือข้ามหัวมาหมด


“ผอ.สกสค. เอาจากเครือข่ายการเมืองท่านมาลงกระจายไปทั่วหลายจังหวัด และปรับลดคุณสมบัติให้คนที่คุณสมบัติไม่ได้มาเป็น อยากตั้งใครก็ตั้ง ท่านเห็นตัวเองเป็นกฎหมาย อยากตั้งใครก็ตั้งอยากทำอะไรก็ทำ การสร้างเครือข่ายการเมืองแบบนี้ทำลายขวัญกำลังใจครูและบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดนั้นๆจึงน่าเสียดายมาก” นายสงวน กล่าว