ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๘

Categories: ประกาศ