“พิชัย” จี้ “สตง.” และ “ป.ป.ช.” ตรวจการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานทำโซลาร์เซลล์ 45 ล้านบาท มีปัญหาเกือบทั้งหมด

(20 กุมภาพันธ์ 2564) นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ อดีต รมว. พลังงาน กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เข้าตรวจสอบการใช้เงินในกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ในทุกโครงการ เหมือนที่ สตง. และ ป.ป.ช. ได้เคยเข้าตรวจสอบในทุกโครงการในอดีตที่ตนเคยทำหลังการปฏิวัติ แต่ไม่พบว่าตนได้ทำอะไรผิดแต่อย่างใด น่าจะเป็นการกลั่นแกล้งตามคำสั่ง เพื่อต้องการให้ตนหยุดการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากกว่า

นายพิชัย กล่าวต่อว่า หลังจากที่ภาคเอกชนได้บริจาคโซลาร์เซลล์ ให้กับที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จนมีการนำมาเปรียบเทียบกับโครงการโซลาร์เซลล์ของ กอ. รมน. และ จากการตรวจสอบของสื่อมวลชนพบว่าเฉพาะโครงการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ 45,590,000 บาท ในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่ 20 หมู่บ้านโดยมีการติดตั้ง 12 จุด ปรากฏว่า มีราคาแพงกว่าปกติมาก อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้เกือบทั้งหมด โดย 9 จุดไม่เคยใช้งานได้ตั้งแต่แรกติดตั้งเลย อีก 2 จุด พอใช้การได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่อีกจุดหนึ่งกลับล่องหน ไม่ปรากฏว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์แต่อย่างไร ซึ่งแสดงถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน นี่เป็นแค่โครงการเดียว และ ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าตรวจสอบแล้ว

อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558-2561 ปรากฏว่า กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดสรรเงินกองทุนให้กับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กอ. รมน. และ ศอ. บต. เป็นจำนวนเงินหลายพันล้านบาท แต่เฉพาะ กอ. รมน. และ ศอ. บต. ที่เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีมีจำนวนเงินถึงกว่า 1,232 ล้านบาท โดยจากข้อมูลที่ได้รับพบว่ามีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาของอุปกรณ์ และปัญหาการตรวจรับโครงการเป็นจำนวนมาก ตามที่ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทยได้อภิปรายในสภา ซึ่งเชื่อได้ว่าจะต้องมีการทุจริตอีกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นในฐานะที่ตนเป็นอดีต รมว. พลังงาน และ ยังเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งถูกตรวจสอบโครงการของกองทุนอนุรักษ์พลังงานนี้ จึงอยากขอเรียกร้องให้ สตง. และ ป.ป.ช. ใช้มาตรฐานเดียวกัน ในการเข้าตรวจสอบทุกโครงการที่มีการใช้เงินโดยเฉพาะโครงการของ กอ. รมน. และ ศอ. บต. ที่ปรากฏการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดแล้ว และเนื่องจากทั้ง 3 หน่วยงานอยู่ภายใต้ พลเอกประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงอยากขอเรียกร้องความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ ในเรื่องนี้ด้วย

“นายกฯ จะอ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เกี่ยวข้องคงไม่ได้ เพราะถ้าขนาดเรื่องแค่นี้ภายใต้การกำกับดูแลของนายกฯ ทั้งหมด ยังควบคุมการทุจริตไม่ได้ จะไปควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องอื่นๆได้อย่างไร การนำเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่เก็บมาจากภาษีน้ำมัน จากประชาชนทุกลิตรจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนจริงๆ” นายพิชัย กล่าว