ทีม “คิดเพื่อไทย” ลงพื้นที่รับสมัครคนไฟแรงร่วมโครงการ The Change Maker ชี้ขอเป็นอีกพื้นที่หนึ่งในการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาประเทศ

 (20 กุมภาพันธ์ 2564) ทีมคิดเพื่อไทยนำโดย นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคนรุ่นใหม่ นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร, นายวรรณะ เดชรา,  นายพชร ธรรมมล, นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์, นายใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์ และนางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ลงพื้นที่ ณ อาคารที่ทำการชุมชนจัดสรรยาสูบ เขตบางนา-พระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงโครงการ The Change Maker พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจปัญหาบ้านเมืองและอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ร่วมสมัครเข้าโครงการ ซึ่งจัดโดยแพลตฟอร์ม Think คิดเพื่อไทย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ และ คนรุ่นใหญ่สนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างมากมาย ภายในงานมีมาตรการการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ของผู้มาร่วมรับฟังโครงการ และให้ทุกคนสวมหน้ากากอย่างเคร่งครัด

   ทั้งนี้ นายคณาพจน์ระบุว่าโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการ Disrupt ตนเองของพรรคเพื่อไทยที่ต้องการปรับตัวครั้งใหญ่ท่ามกลางมหาวิกฤติที่สังคมไทยกำลังเผชิญ โดยการเปิดพื้นที่ให้กับคนกลุ่มใหม่ๆ ที่สนใจและตื่นตัวกับปัญหาบ้านเมือง และอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตนเอง ให้มีโอกาสเข้ามาทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับบุคลากรมากความสามารถทั้งจากในและนอกพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการระดมสรรพกำลังของคนรุ่นใหม่ และคนทุกรุ่นที่ยังมีไฟเข้ามาผนึกกำลังกับบุคลากรของพรรค เพื่อร่วมกันสร้างและออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์กับปัญหาหลากหลายด้านของสังคมไทยในปัจจุบัน ให้เป็นนโยบายที่สามารถลงมือทำได้จริง

 

   โดยนายคณาพจน์ยังได้กล่าวอีกว่า “การแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองมีหลายรูปแบบ การร่วมโครงการนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำเอาความคิดมาแปลงเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้จริง จึงอยากให้ทุกคนที่มีไฟ มีความใฝ่ฝันในการกำหนดอนาคตประเทศเข้ามาสมัครก่อน 28 กพ. นี้ที่ช่องทาง fb.com/thinkpheuthai “