“ชวลิต” หวั่นญัตติ “ไพบูลย์”ถ่วงเวลาแก้ รธน.สำเร็จ ผู้รักประชาธิปไตยท้อถอยไม่ได้ ต้องร่วมกันผลักดันแก้ไข รธน. ให้เดินหน้า

(24 กุมภาพันธ์ 2564) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นต่อการประชุมรัฐสภาในวันที่ 24 – 25 ก.พ.2564 เพื่อพิจารณาร่าง รธน.ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง กมธ.พิจารณาเสร็จแล้วว่า โดยส่วนตัวมีความกังวลมากว่า การแก้ รธน.จะถูกสกัด ถูกถ่วงเวลาสำเร็จ เห็นได้จาก
1. แม้พรรคร่วมรัฐบาลจะไม่ให้ความเห็นชอบกับญัตติของนายไพบูลย์ แต่แค่เสียงของ พปชร.และวุฒิสภา ก็สามารถนำญัตติของ นายไพบูลย์ สู่การพิจารณาของศาล รธน.ได้แล้ว


2. ที่น่ากังวลตามมาก็ คือ การที่ศาล รธน.มีความเห็นให้นายมีชัย ฤชุพันธ์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายอุดม รัฐอมฤต ทำหนังสือให้ความเห็นต่อญัตติของนายไพบูลย์ ให้ศาล รธน.ประกอบการพิจารณาภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่อมีคำวินิจฉัย ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตัดหน้ารัฐสภาที่จะลงมติแก้ รธน. วาระที่ 3 ใน 17 มีนาคม 2564


นายชวลิต กล่าวต่อว่าตนเองและสังคมทั่วไปรับทราบดีว่าบุคคลที่ศาล รธน.เชิญให้ความเห็นต่อญัตติของนายไพบูลย์ ดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องกับการร่าง รธน.ให้ คสช.ทั้งสิ้น ดังนั้น คงจะประเมินได้ไม่ยากว่า ผลจะออกมาอย่างไร ผมจึงเป็นห่วงจริง ๆ ว่า กมธ.แก้ รธน.จะทำงานเหนื่อยฟรี และประเทศชาติจะเสียงบประมาณไปฟรี ๆ มากมาย หรือบ้านเมืองของเราจะเดินมาถึงทางตันอีกครั้ง ออกจากกับดักแห่งปัญหาความขัดแย้งไม่ได้เสียที ทั้ง ๆ ที่ใกล้จะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ ได้ รธน.ของประชาชน ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศกลับคืนมา


“เราคนไทยผู้รักประชาธิปไตยยังคงท้อถอยไม่ได้ ยังหวังที่จะเห็นศาล รธน.เชิญนักกฎหมายมหาชนไปให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยญัตติของนายไพบูลย์ ในลักษณะถ่วงดุล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สุดท้ายนี้ เราคนไทยคงจะไม่ได้ รธน.ของประชาชนจาก สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ถ้าผู้ยึดอำนาจ ยังเสพติดอำนาจ ยังไม่ละวางจากอำนาจ ยังคิดสืบทอดอำนาจอยู่” นายชวลิต กล่าว