โฆษกเพื่อไทย ซัดรัฐบาลจัดอีเวนต์ตีปี๊บแห่รับวัคซีนล็อตแรก 3.1 แสนโดส แค่กลุ่มเสี่ยงทางการแพทย์ยังไม่พอ ถามคนไทยทั้งประเทศต้องรออีกนานแค่ไหน

(24 กุมภาพันธ์ 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดอีเวนต์รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรกจาก 2 ผู้ผลิตรวม 317,000 โดส ที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ว่า เป็นการสร้างภาพให้ดูว่ารัฐบาลได้เร่งรัดการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลไม่มีการวางแผนเร่งรัดการจัดหาวัคซีนมาตั้งแต่ต้น ทำให้ประเทศและประชาชนเสียโอกาส ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 50% ของจำนวนประชากร นอกจากจัดหาวัคซีนช้า ยังนำเข้ามาในจำนวนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ แค่บุคลากรทางการแพทย์ที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดยังไม่ทั่วถึง

ปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มผู้เปราะบางตามเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ที่ 13 ล้านคน ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์มีอยู่กว่า 200,000 คน และ อสม.ทั่วประเทศอีกกว่า 1 ล้านคน แต่วัคซีนในล็อตแรกรองรับได้เพียง 158,500 คนเท่านั้น

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าวัคซีนที่รัฐบาลอ้างว่ามีแผนในการจัดซื้อเพื่อฉีดให้กับประชาชน โดยจะได้รับในล็อตต่อไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไปจนถึงสิ้นปี 2564 นั้น ยังไม่มีหน่วยงานใดยืนยันได้ว่าวัคซีนจะได้ตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ ขณะที่ประชาชนทุกภาคส่วนรอคอยการเข้ามาของวัคซีน เพราะเชื่อว่าหากประเทศไทยมีวัคซีนฉีดให้ประชาชนได้เกินกว่า 50 %ของจำนวนประชากร ความเชื่อมั่นในด้านต่างๆจะฟื้นกลับมาโดยเฉพาะเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ทำให้การจัดหาวัคซีนล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ จนทำให้ประเทศชาติและประชาชน ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก