“ทีมคิดเพื่อไทย” จัดคาราวาน The Change Maker ลุยเชียงใหม่ พร้อมรับข้อเสนอแนวทางพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจากนักศึกษา หวังเชียงใหม่กลับมาเป็นมหานครแห่งความสุขอีกครั้ง

(27กุมภาพันธ์ 2564) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้แก่ นายนพคุณ รัฐผไท นายวิทยา ทรงคำนาย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม และนายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการทีมคิดเพื่อไทย ลงพื้นที่แนะนำโครงการ The Change Maker ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่

 

นายสมพงษ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการผนึกกำลังของนักการเมืองที่มีประสบการณ์ ร่วมกับคนรุ่นใหม่และคนมีไฟที่ต้องการทำงานทางการเมือง โดยเป็นการเฟ้นหาบุคลากรทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในอนาคตเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำนโยบายจากประชาชนสู่ระดับนโยบาย (ล่างขึ้นบน) จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจมาสมัครร่วมกิจกรรม

นายคณาพจน์ กล่าวว่า โครงการ The Change Maker เป็นการเปิดพื้นที่สร้างทางเลือกใหม่ให้ประชาชนในการแสดงออกความคิดทางการเมือง และนำความคิดนั้นมาแปลงเป็นนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งกิจกรรมนี้เปรียบเสมือนการหาดาวดวงใหม่ของพรรคเพื่อไทย และหนึ่งในผู้สมัครของโครงการอาจจะไปยืนอยู่ในสภาในอนาคตได้

ทั้งนี้ ทีมคิดเพื่อไทยจะจัดคาราวาน The Change Maker แนะนำโครงการและเพื่อให้ผู้ที่สนใจในอีกหลายจังหวัด เช่น อุดรธานี และจังหวัดอื่นๆ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาภาคเหนือหลายจังหวัด อาทิ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงนักศึกษาจากจังหวัดเชียงราย ลำพูน ฯลฯ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาพัฒนาเชียงใหม่ได้เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดกิจกรรม พร้อมยื่นข้อเรียกร้องและแนวทางแก้ไขปัญหา จ. เชียงใหม่ให้กับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้อำนวยการโครงการคิดเพื่อไทย โดยเฉพาะปัญหาระบบขนส่งมวลชน รถสองแถว หรือรถแดง จ. เชียงใหม่ ให้ลดการผูกขาด และมีการประมูลเพื่อให้ราคาค่าโดยสารถูกลง และปัญหาการขาดที่ดินทำกินและการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย