ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๗ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ