“วัฒนรักษ์” เร่งรัฐบาลตั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดการปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5

(3 มีนาคม 2564) ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พื้นที่ในประเทศไทยหลายแห่งมีค่าฝุ่นพิษ PM2.5 ที่เกินมาตรฐาน เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ และมีหลายครั้งที่ไทยติดอันดับอากาศแย่ที่สุดในโลก ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะต้องยอมรับความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการคุณภาพอากาศให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 3 ขององค์กรสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยได้ลงนามร่วมกับ 193 ประเทศ ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยเรื่องของการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย เพื่อไม่ให้คนไทยต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยจะได้อากาศดีคืนมาและนี่คือสิทธิที่เราควรที่จะได้รับใช่หรือไม่

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวอีกว่า การทำงานเกือบ 7 ปี ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา ก็คงเป็นการเพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์และเห็นผลเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลสอบตก และ จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 กับมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 23 ม.ค. 2563 ที่ให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 นั้นสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานและการบริหารจัดการของรัฐบาลว่า มีการตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือจัดทำแผน แต่ขาดการลงมือทำ หรือเป็นเพราะเราขาดการทำงานร่วมกันแบบบรูณาการ รวมทั้งผังเมืองแบบไทย ๆ ก็เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มปัญหาการระบายฝุ่นและบดบังทิศทางของลม ดังนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องจัดการแก้ไขที่ระบบ และจัดหาหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพกลาง ซึ่งเป็นหน่วยกลางที่ประสานงานได้ทุกมิติ เพราะหากมีโรงงานปล่อยฝุ่นเกินมาตรฐานในกทม. ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ กรมโรงงาน กรมควบคุมมลพิษ หรือกทม. รถยนต์ที่ปล่อยควันเกินมาตรฐาน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบระหว่าง กรมขนส่ง กรมควบคุมมลพิษ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีการทำงานร่วมกันหรือไม่อย่างไร ดังเช่นตัวอย่างของประเทศสหรัฐฯ มีหน่วยงานชื่อ US.EPA: Environmental Protection Agency (สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ) เป็นหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับรัฐบาลกลาง ไม่ใช่กระทรวง แต่ทำหน้าที่ดูแลปกป้องสุขภาพของมวลมนุษย์และปกป้องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยมี ผอ.ที่มีอำนาจเทียบเท่ากับรัฐมนตรี ออกมาตรการและบทลงโทษต่าง ๆ ที่สามารถให้คุณให้โทษได้


“รัฐบาลจะต้องกล้าคิดกล้าทำ สร้างหน่วยงานใหม่ ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ได้อย่างจริงจังและยั่งยืน เพราะคงไม่มีคนทำงานพาร์ทไทม์คนไหนที่มารับผิดชอบงานระยะสั้น ๆ และมีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 และปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าคนทำงานฟูลไทม์ และมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน” ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าว