The Change Maker ลุยอีสานค้นหาดาวดวงใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย นักศึกษา-ประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียพัฒนาประเทศ

(3 มีนาคม 2564) ทีมคิดเพื่อไทย นำคาราวานโครงการ The Change Maker ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี แนะนำโครงการให้กับนักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ ประชาชน และสมาชิกสภาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีนายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นางเทียบจุฑา ขาวขำ นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม นายอนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส. อุดรธานี รวมทั้งนางอาภรณ์ สาราคำ นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ นายเอกธนัช อินทร์รอด นางสาวชนก จันทาทอง ส.ส. หนองคาย ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และนายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการทีมคิดเพื่อไทย และโครงการ The Change Maker เข้าร่วมแนะนำโครงการด้วย

ภายในงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อและประชาชน ได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เช่น ที่ดินทำกินในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุงหลายพื้นที่ยังเป็นที่ดิน ส.ป.ก.ทั้งที่อยู่ในเขตเมือง , ปัญหาปากท้อง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ รวมทั้งปัญหาการศึกษาไทย ที่ควรสร้างหลักสูตรการศึกษาที่สอดรับกับความเก่งในแต่ละด้าน โดยไม่ต้องมีมาตรวัดอย่างเดียวกัน เช่น เหตุใดคนเรียนเก่งต้องวัดที่การเรียนแพทย์ เป็นต้น

นายศราวุธ กล่าวว่า การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับทุกคน การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศด้วยการทำงานด้านการเมืองผ่านโครงการ The Change Maker จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนทุกรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและสังคมในภาพรวมได้ โดยโครงการ The Change Maker เป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการเรียนรู้ด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ต้องการสะท้อนปัญหา เพื่อพัฒนานโยบายจากประชาชนสู่ระดับนโยบาย (ล่างขึ้นบน) จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้

นายคณาพจน์ กล่าวว่า โครงการ The Change Maker เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้คนที่เข้าร่วมโครงการด้วย Mentors มากประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ซึ่งจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและความเท่าเทียม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเสมือนเวที Star Search ค้นหาดาวดวงใหม่ในภาคการเมืองเข้าร่วมทีมพรรคเพื่อไทย โดยเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการอาจจะได้ยืนในเวทีสภาในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการ The Change Maker เป็นการร่วมออกแบบนโยบายโดย ส.ส.เพื่อไทย สมาชิกพรรคและคณะทำงานคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทย และบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติจริงในอนาคต รับสมัครผ่าน https://forms.gle/1JAAiqg5WXqfk6Ms6 ตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2564 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 7 มีนาคมนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://fb.watch/3FDKgfrnpt/