ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๘ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ