จุดไฟปฐมฤกษ์ “The Change Maker” คิด เพื่อ ไทย เปลี่ยนสังคม สร้างประเทศ ด้วยพลังคนรุ่นใหม่

(12 มีนาคม 2564) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และ ส.ส. นครราชสีมา กล่าวว่า โครงการ The Change Maker  เป็นหนึ่งในการปรับตัวหรือดิสรัปต์ (disrupted) พรรคเพื่อไทยเพื่อให้พรรคสอดผสานกับบริบทของโลกที่ต้องการความเห็นของคนรุ่นใหม่มาเติมเต็ม เมื่อนำมารวมกับประสบการณ์จากคนทำงานพรรคเพื่อไทยที่ถูกเก็บเกี่ยวมาจากวันเวลาและเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นจริง  จะช่วยเติมและเสริมความแข็งแกร่งให้พรรคเพื่อไทยมากขึ้น

“ผมเชื่อว่าความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ที่เกิดและเติบโตมาในสังคมแบบใหม่ มีไฟ มีพลัง จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดียิ่งขึ้น” นายประเสริฐกล่าว

นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการ The Change Maker และทีม Think คิดเพื่อไทย กล่าวว่า หลังจากโครงการ The Change  Maker ได้โรดโชว์ไปยังหลายจังหวัดและเปิดรับสมัครคนทุกรุ่นเข้าร่วมโครงการ  พบว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละทีมที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้นำเสนอแนวคิดและไอเดียด้านนโยบายที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศได้ เช่น นโยบายการเกษตรที่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผ่านการปรับใช้ปุ๋ย , นโยบายการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้ Learning Center Model ผ่านการให้สวัสดิการ และการบริการ , นโยบายลดปัญหาความยากจน โดยเน้นการปรับปรุง Supply Chain ของอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ, นโยบายการค้าประเวณีถูกกฎหมาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับรัฐ เป็นต้น  โดยไอเดียเหล่านี้จะถูกพัฒนาให้กลายเป็นนโยบาย ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ใน Boot Camp ทั้ง 4 สัปดาห์ร่วมกับ Mentor และ Co-mentor ของพรรคเพื่อไทยและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน

“ในวันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในและนอกสภา แรงกาย แรงใจของคนรุ่นใหม่ และคนทุกๆรุ่นถูกบั่นทอนด้วยความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ผมเชื่อว่าเสียงของประชาชนและการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จะช่วยแก้ไขและพัฒนาประเทศได้  ใครจะรู้ว่าหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ The Change Maker อาจจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในอนาคต” นายคณาพจน์กล่าว

ทั้งนี้ภายในงานมีกรรมการบริหาร  ส.ส.พรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคเข้าร่วมงาน เช่น  นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, ดร.สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และประธานวิปฝ่ายค้าน, นางสาวละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงรายและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย, ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคและคณะกรรมการด้านนโยบาย, ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย, นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. ,นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่, นายนพ ชีวานันท์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา,นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ส.ส.กทม., นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี, นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ประธานคณะทำงานด้านการเกษตร, นายชนินทน์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย และนางสาวประภาภร ทองปากน้ำ  สมาชิกพรรคเพื่อไทย

สำหรับโครงการ The Change Maker จะจัดกิจกรรม Workshop คิดค้นและพัฒนานโยบายใหม่ ๆ หลากหลายสาขา ร่วมกับ Mentor และ Co-mentor มากความสามารถ เช่น  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนแรกของประเทศไทย, นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สมาชิกกลุ่มแคร์  ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด, นายธีรรัตน์ รัตนเสวี อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์  , นางสาวลักขณา ปันวิชัย (คำผกา) นักเขียน นักคิด และนักวิเคราะห์รายการข่าว  นายพจน์ สุพรหมจักร กรรมการ Thai Venture Capital Association (TVCA)  ในทุกสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันที่  12 – 28 มีนาคม 2564 และจะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมกันทดลองดำเนินนโยบายในพื้นที่จริงวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 และสิ้นสุดโครงการด้วยกิจกรรม Hackaton วันที่ 23 – 25 เมษายน 2564