ภูมิธรรม เวชยชัย : อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เป็นของประชาชน ต้องเคารพ เจตนารมณ์ประชาชนหยุดยื้อเวลา เพื่อสืบต่ออำนาจตน

(13 มีนาคม 2564) นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นเกี่ยวกับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยัน “อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน” โดยมีข้อความดังนี้

ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยืนยันว่ารัฐสภามีอำนาจโหวตวาระ3 เป็นไปตามญัตติ เพราะญัตติที่เรายื่นในรัฐสภาเป็นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2560

เราถือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น อำนาจของรัฐสภาซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการโหวตวาระ 3 ที่ยังค้างอยู่ ในกระบวนการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของรัฐสภา ไม่ควรมีใครขัดขวางให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นต้นตอของปัญหาประเทศต้องหยุดชะงัก หรือ ยื้อเวลาออกไป

ขอเรียกร้องให้ประชาชนได้จับตาดูพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าจะมีท่าทีอย่างไร ในเมื่อประเด็นนี้ถูกจัดให้เป็นเงื่อนไขสำคัญของการร่วมรัฐบาลของบางพรรค ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำเสนอให้ การแก้ไข รัฐธรรมนูญ เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

ดังนั้นถ้าพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ยอมยกมือโหวตผ่านวาระ3 ย่อมเป็นการพิสูจน์ถึงความจริงใจของรัฐบาล ที่สะท้อนให้เห็นความไม่จริงใจ ความหลอกลวงประชาชนอย่างชัดเจนที่กระทำมาโดยต่อเนื่อง

จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมา พรรคร่วมฝ่ายค้านเราเห็นพ้องต้องกันว่าต้องโหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญในวาระ 3 เสียก่อน เมื่อถึงลำดับต่อไป เราจะเสนอให้ดำเนินการผลักดันต่อ โดยรณรงค์โหวตเพื่อพิจารณา ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี 2560 และให้ประชาชนใช้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยผ่านประชามติ

เราถือว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือการยืนยันอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน

ดังนั้นประชาชนต้องสามารถมีสิทธิแก้ไขหรือเสนอ ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องปราศจากการสกัดกั้นหรือขัดขวางใดๆ การเมืองดี ต้องมาจากรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาอยู่บนหลักการประชาธิปไตย ซึ่งให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ …

เราต้องไม่ยินยอมให้กลุ่มผู้มีอำนาจ ที่ใช้เสื้อคลุมประชาธิปไตย อ้างรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้คุณค่าต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน … ไม่สนใจต่อข้อเรียกร้องของประชาชน… ถ่วงเวลาแก้ไข รธน. เพื่อยืดเวลาครองอำนาจของกลุ่มตนให้ยาวนานได้อีกต่อไป

ภูมิธรรม เวชยชัย
เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564