โฆษกเพื่อไทย เตือน ส.ว.- ส.ส.รัฐบาล อย่าด้อยค่าอำนาจประชาชน ใช้ทฤษฎีสมคบคิดสร้างกลลวงตีมึนแก้รัฐธรรมนูญ ชี้ประชาชนอยากออกจากกับดักถ่วงประเทศเต็มที

(14 มีนาคม 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงท่าทีของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รัฐบาลบางส่วน ต่อการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ในวันที่ 17-18 มีนาคมนี้ว่า ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว. คำนึงถึงการเดินหน้าประเทศซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญ แต่การที่มี ส.ว.และ ส.ส. บางคนออกมาข่มขู่ว่าถ้ามีการโหวตรับร่าง จะประท้วงและยื่นเรื่องตีความว่าขัดคำสั่งศาล สะท้อนว่าทั้ง ส.ว.และ ส.ส.รัฐบาลมีการสมคบคิดและพยายามไม่ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 ทั้งที่เป็นต้นเหตุของปัญหาบ้านเมืองมากมาย แต่กลับเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง เมินเฉยความต้องการของประชาชนที่ต้องการหลุดพ้นออกจากกับดักประเทศนี้

โฆษกเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐสภาถือเป็นตัวแทนประชาชน การทำหน้าที่ในการสถาปนารัฐธรรมนูญจึงเป็นของประชาชน จึงเป็นอำนาจโดยชอบธรรมที่รัฐสภาจะพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญปี 60 ตาม มาตรา 256 เพราะไม่ได้เป็นการแก้ไขทั้งฉบับ แม้จะมีการพิจารณาแต่งตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แต่ญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้มีการแก้ไขใน หมวด1 หมวด2 มาตั้งแต่ยื่นญัตติ หากไตร่ตรองพิจารณาในประเด็นนี้จะเห็นว่าไม่ได้เป็นการแก้ไขทั้งฉบับมาตั้งแต่ต้น ข้อกล่าวอ้างโดยการตีความในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 3 ไม่สามารถกระทำได้ จึงขัดกับกระบวนการของรัฐสภา ส่วนการลงประชามติเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ก็สามารถทำได้ หลังผ่านวาระ 3

“ด้วยกติกาที่ไม่เป็นธรรมของรัฐธรรมนูญที่ดำรงอยู่ ถ้า ส.ว.และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ยังเดินเกมนิ่งเฉยต่ออำนาจประชาชน พรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่ให้เห็นว่าอำนาจที่แท้จริงของประชาชนเป็นอย่างไร ด้วยการร่วมสร้างกระบวนการรับรู้ และตื่นรู้ในภาคประชาชน เรื่องรัฐธรรมนูญให้มากขึ้น” ผศ.ดร.อรุณีกล่าว