“ภูมิธรรม” ย้ำทุกฝ่ายต้องมีความกล้าหาญ ยืนหยัดเจตนารมณ์อำนาจการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน

(15 มีนาคม 2564) นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวเรื่องญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จะประชุมลงมติวาระ 3 ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ โดยนายภูมิธรรม กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าวันนี้ประเทศเราเกิดวิกฤติการณ์ค่อนข้างหนักหน่วงและรุนแรงพอสมควรทั้งด้านวิกฤติโรคระบาด และวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่รัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็สืบเนื่องจากการทำรัฐประหารเห็นได้ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรัฐประหารและนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจเบ็ดเสร็จสืบเนื่องมาแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้ โดยดูจากตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจและการคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องหน้าเป็นห่วงทั้งสิ้น อีกทั้งกลไกตามรัฐธรรมนูญนี้ก็วางกลไกไว้ให้แก้ไขลำบาก ไม่สามารถสร้างความร่วมมือคนในสังคมในการระดมความคิดเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาได้

นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่าการเปิดสมัยประชุมวิสามัญในวันพุธนี้ อยากเห็นพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกพรรคการเมืองที่เคยรับปากกับประชาชน ไว้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการผลักดันให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขอย่างถูกต้อง ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ดังนั้นการทำหน้าที่ในรัฐสภาในการโหวตวาระ 3 จึงชอบธรรมและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น และภายหลังการโหวตวาระ 3 ผ่าน ก็สมควรที่จะมีกระบวนการในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เราเห็นว่าควรเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เป็นต้นตอของปัญหาและอุปสรรค ให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผลักดันให้ได้รับการแก้ไขลุล่วงไปได้ด้วยดี สมกับที่รับปากไว้กับประชาชน

“เมื่อหลายฝ่ายเห็นด้วยว่าอำนาจการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของพี่น้องประชาชนผู้มีอำนาจแล้ว ก็ควรมีความกล้าหาญยืนยันเจตนารมย์ ใช้อำนาจโหวตร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผ่านวาระที่ 3 สมกับที่อำนาจนี้เป็นของประชาชน ดังนั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการงดโหวต หรือข่มขู่ในทำนองว่าการโหวตครั้งนี้จะผิดรัฐธรรมนูญหรือจะนำไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีความ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไป” นายภูมิธรรม กล่าว