ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ