“อรุณี” แนะรัฐทยอยฉีดวัคซีน เร่งเปิดประเทศและลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มการจ้างงานก่อนคนจนกลุ่มใหม่พุ่ง ชี้คนไทยเลยจุดกลัวโควิดแล้ว แต่กลัวอดตายมากกว่า

(17 มีนาคม 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การตรวจพบการระบาดระลอกใหม่ที่ตลาดบางแค อาจทำให้ไทยไม่สามารถเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและได้รับวัคซีน จะมี “ภูมิคุ้มกันหมู่” ในช่วงไตรมาสที่สอง หรือตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทยอยมองหาจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว ในขณะที่ไทยยังไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัวเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่อย่างใด นอกจากนี้รัฐบาลต้องเร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่และการเตรียมความพร้อมในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านงบประมาณที่ใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทและงบกลาง ซึ่งยังเหลือวงเงินสูงถึง 3.9 แสนล้านบาท เม็ดเงินจำนวนนี้สามารถสร้างการลงทุนภายในประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับภาคแรงงานและส่งผลต่อเนื่องมาถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้

ผศ.ดร.อรุณี กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลใช้จ่ายเงินงบประมาณไปกับการเยียวยาและฟื้นฟูจำนวนมาก แต่ไม่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ รายได้ของประชาชนยังคงสะดุดลง คนจนเพิ่มขึ้นและยังสร้าง“คนจนกลุ่มใหม่” ให้กับสังคมไทยมากขึ้น นอกจานี้การระบาดของโควิด-19 ยังทำให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศจำนวนมาก ทั้งความเหลื่อมล้ำ การขาดความสามารถทางการแข่งขัน ความเปราะบางของเศรษฐกิจและการขาดภูมิคุ้มกันในสังคม ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้หรือไม่

“การทยอยฉีดวัคซีนควรดำเนินการคู่ขนานไปกับการเตรียมพร้อมเปิดประเทศ สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถ้าทำได้เร็วเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวเร็ว อย่าทอดทิ้งแรงงานไทย ตอนนี้พวกเขากลัวอดตายมากกว่ากลัวติดโควิดแล้ว” ผศ.ดร.อรุณีกล่าว