“ชลน่าน” สภาต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลงมติ เลือกมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยตนเอง

(17 มีนาคม 2564) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายการประชุมร่วมรัฐสภาวาระพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยอภิปรายว่า สิ่งที่รัฐสภากำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้น ยังไม่ใช่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามที่สมาชิกรัฐสภา ซึ่งเป็น ส.ว.และ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ได้พยายามอธิบายหรือตีความ ซึ่งอาจจะเป็นการพยายามตีความด้วยการหยิบเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงท่อนเดียวมาตีความ เพื่อไม่ให้การลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 3 เกิดขึ้น

การประชุมรัฐสภาวันนี้ สมาชิกได้เสนอความเห็นและเสนอญัตติที่หลากหลาย ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติให้รัฐสภาร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ใน 4 แนวทางที่สมาชิกรัฐสภาได้เสนอ คือ

  1. เสนอให้รัฐสภาทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยดำเนินการโหวตตามวาระที่ 3 ต่อไป
  2. มีผู้เสนอให้รัฐสภาชะลอการการลงมติไว้ก่อนแล้วไปดำเนินการสอบถามความชัดเจนของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่รับวินิจฉัย
  3. มีผู้เสนอให้รัฐสภาชะลอแล้วไปจัดทำประชามติก่อน
  4. มีผู้เสนอญัตติให้รัฐสภาไม่ลงมติในวาระที่ 3 หรือให้ญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตกไป ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นไปไม่ได้ เพราะจะเป็นแนวทางที่รัฐสภาทำขัดกฎหมายเสียเอง

นายแพทย์ชลน่าน อภิปรายต่อว่า แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ แนวทางที่ 1 โดยรัฐสภาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำประชามติสอบถามประชาชนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้หรือไม่ และเห็นด้วยกับการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงอยากให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาเดินหน้าโหวตวาระที่ 3 ต่อไป

“ควรเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ลงประชามติตัดสินว่า จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ด้วยตัวเอง ไม่ควรไปปิดโอกาสการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนนี้ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในอดีต เคยเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญ 2534 จนทำให้เกิดเหตุนองเลือดในปี 2535 มาแล้ว เมื่อทุกอย่างถึงทางตัน ซึ่งเชื่อว่าไม่มีสมาชิกรัฐสภาท่านใดต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีก” นายแพทย์ชลน่าน กล่าว