พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยืนยันเสนอแก้รัฐธรรมนูญในสมัยประชุมหน้า วันนี้พร้อมผลักดันการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ประชามติให้ผ่านความเห็นชอบให้ได้

(18 มีนาคม 2564) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวแสดงความใจและผิดหวังกับเกมในสภา ที่มีการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งฝ่ายค้านจะดำเนินการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ที่จะมีการพิจารณาวาระ 2-3 วันนี้ ให้ผ่านลุล่วง เพื่อให้การเสนอญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญสามารถให้เดินหน้าได้อีกครั้ง ในสมัยประชุมหน้า พร้อมกันนี้ยังกล่าวยืนยันว่าการเดินหน้าโหวตวาระ 3 ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะหากดำเนินการตามญัตตินายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ที่เสนอส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความใหม่ ก็ไม่มั่นใจว่าศาลจะรับหรือตีความที่ชัดเจนกว่านี้หรือไม่ และแนวทางการให้ชะลอ เพื่อทำประชามติก่อน ซึ่งก็จะใช้เวลานาน และอาจไม่ทันต่อการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยประชุมหน้า อย่างไรก็ตามการที่ฝ่ายค้านเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว. ส่วนรายละเอียดการเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านจะมีการหารือกันในสัปดาห์หน้า

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวย้ำว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันหลักการและความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ในการโหวตวาระที่ 3 เพราะเหตุว่ารัฐสภาไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ เนื่องจากมีการลงมติในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 แล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการลงมติในวาระที่ 3 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (8) หากรัฐสภาไม่ดำเนินการลงมติ น่าจะเป็นเหตุที่อาจจะทำให้กระทำขัดรัฐธรรมนูญเสียเอง พรรคร่วมฝ่ายค้าน คาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาล เพราะแต่เดิมทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไข และยังมีการเสนอญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ทำให้พวกเราผิดหวังอย่างยิ่งกับผลการลงมติที่ทำให้ญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตกไป นอกจากนี้ ขอตำหนิพรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เอาเกมการเมืองมาเล่นเหนือประโยชน์ของพี่น้องประชาชน พยายามเล่นเกมซื้อเวลา เซฟตัวเอง ไม่กล้าลงมติเพราะกลัวความขัดแย้ง ร่วมกันล้มญัตติที่เขียนเอง เพื่อรักษาอำนาจ โดยการหลอกลวงพี่น้องประชาชน

“พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันไม่ยอมแพ้และไม่ท้อถอย จะเดินหน้าผลักดันให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย เราเรียกร้องให้มีการเร่งรัดการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประชามติ ที่มีความถูกต้องและชอบธรรมในทันที การเร่งรัดการจัดทำประชามติครั้งนี้จะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์พี่น้องประชาชน และมีส่วนสำคัญในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป” นายประเสริฐ กล่าว

ด้านนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการที่จะมีคนไปร้องเอาผิดต่อสมาชิกที่ลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า สิทธิการออกเสียงในรัฐสภา เป็นสิทธิหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิก และการดำเนินการของสมาชิกเป็นการทำตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ ส่วนตัวมองว่า การที่สมาชิกไม่ทำหน้าที่นี้ต่างหากเป็นการทำผิดรัฐธรรมนูญ พร้อมถามกลับว่า การจะไปฟ้องร้องในประเด็นใด เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอย่างไร พร้อมระบุว่าถึงเวลาที่ฝ่ายค้านจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนที่ฟ้องร้องบ้าง เพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าเป็นกทาร้องโดยไม่มีสาระ ควรเน้นการร้องเรียนบุคคลที่ทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ทุจริต ประพฤติมิชอบ ถ้าทำตามรัฐธรรมนูญแต่ถูกร้องนั่นคือการขัดขวางประชาธิปไตย