ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ ๔

Categories: ประกาศ