รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แนะรัฐทบทวนแผนการจัดสอบ TCAS ใหม่ยังไม่สาย เปิดพื้นที่พูดคุยกับนักเรียนหาทางออกร่วมกัน

(19 มีนาคม 2564) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกมาแสดงจุดยืนไม่เลื่อนสอบทีแคส (TCAS) หรือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2564 โดยให้เหตุผลว่าหากเลื่อนสอบจะกระทบต่อคิวของสนามสอบและผู้คุมสอบว่า เป็นการปัดความรับผิดชอบ เอาความสบายของรัฐเป็นที่ตั้ง รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างความยุ่งยากลำบากของตัวเอง ในการปฏิเสธการรับฟังเด็กนักเรียนที่ได้รับความยากลำบากในการแบกรับอนาคตการศึกษาไว้เช่นนี้ ยิ่งในภาวะการระบาดของโควิด19 ที่มีแนวโน้มเกิดระลอกใหม่ที่ตลาดบางแค และการติดเชื้อในเขตพระนครที่ทำให้บางโรงเรียนต้องปิดไป ยิ่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกลับมาทบทวนแผนการจัดสอบใหม่ การที่รัฐอ้างเพียงว่าได้ประกาศเตรียมความพร้อมการสอบมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนั้นอ้างไม่ได้ เพราะแผนต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของการระบาดของโรค จึงขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับแผนการสอบใหม่ และกลับไปทบทวนมาตรการรับมือโควิด-19 ในช่วงสอบ เพื่อป้องกันทั้งการระบาดและปกป้องนักเรียนมากกว่านี้

นอกจากนี้ การที่ ทปอ.บอกว่า การล่ารายชื่อนักเรียนที่อยากให้เลื่อนสอบมีหลักพันคน จึงต้องเดินหน้าจัดสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักเรียนที่เหลืออีก 2 แสนคน ถือว่าไม่เข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพราะการรวมรายชื่อนักเรียน เกิดขึ้นภายในเวลาเพียง 2 วันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งยังมีนักเรียนอีกมากอาจยังเข้าไม่ถึงช่องทางนี้

ทั้งนี้ เห็นว่า ทปอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ล้มเหลวต่อการรับฟังเสียงของนักเรียน ทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและเป็นตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดในสมการการศึกษาไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอนาคตของประเทศ จนทำให้นักเรียนจะต้องออกมายื่นศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งคำสั่งศาลจะออกมาภายในวันนี้

“การเอาแต่ความสะดวกสบายของตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่สนใจเสียงสะท้อนของภาคประชาชน เป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลชุดนี้ไปอย่างสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลผลักนักเรียนให้เป็นด่านหน้าแบกรับความเสี่ยงและความเครียดเอาไว้ทั้งที่อนาคตเป็นของพวกเขา กระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายหน่วยงานต้องกลับมาทบทวนตัวเอง หากเป็นลูกหลานของพวกท่านจะทำอย่างไร” นายชนินทร์กล่าว